Huurverhoging per 1 juli 2020

ine

Zoals ieder jaar ontvangt u ook dit jaar de huuraanpassingsbrief. Deze ontvangt u vóór 1 mei. Voor de meeste huurders geldt een huurverhoging. In sommige gevallen is een huurbevriezing of huurverlaging mogelijk.

Waarom toch een huurverhoging tijdens de coronacrisis?
De huuraanpassing uitstellen of helemaal niet door laten gaan in verband met de coronacrisis, is een algemene maatregel die voor alle huurders zou gelden. Maar lang niet iedereen heeft die nodig. Liever helpen we de huurders die echt hard geraakt worden door de crisis, zodat ook zij gewoon zonder zorgen kunnen blijven wonen waar ze wonen. Daarnaast is huurverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. 
Wel houden de huurverhoging zo laag mogelijk: we volgen de algemene prijsstijging (inflatie) en daarmee het sociaal huurakkoord dat met de Woonbond is gesloten.

Huurverhoging 2,6%
We kiezen er bewust voor om ruim onder het vastgestelde maximum van het Ministerie te blijven (5,1% tot 6,6% afhankelijk van inkomen). In 2020 bedraagt de huurverhoging voor alle huurders van Wonen Limburg 2,6%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage over 2019.

Huurbevriezing of huurverlaging
Sommige bewoners komen in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan hier.

Moeite met de huur betalen? Neem contact met ons op
We geloven in oplossingen op maat. Heeft u dus als gevolg van de coronacrisis minder inkomsten? Omdat u minder kunt werken bijvoorbeeld? Dan is het misschien lastig om (tijdelijk) de huur te betalen. Laat ons dit zo snel mogelijk weten. We kijken graag met u naar een oplossing. Ook kan een aantal huurders een beroep doen op huurbevriezing of huurverlaging. Samen komen we er wel uit! U kunt contact opnemen met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088-3850800. Of mail naar post@wonenlimburg.nl


De meest gestelde vragen over de huurverhoging hebben we hier voor u verzameld.

Wilt u weten hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Kijk dan hier.
 

Uitgelicht

Zoeken