Wonen Limburg matigt inkomensafhankelijke huurverhoging

Marjolein Nollen

Per 1 juli 2014 voeren wij een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dit betekent dat al onze huurders vanaf 1 juli een huurverhoging krijgen die afhankelijk is van hun inkomen. Het principe 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' wordt hiermee realiteit. Dit is een principe dat wij al lange tijd ondersteunen en dat nu dan ook in de huurverhoging wordt doorgevoerd.

Wij zijn ons echter zeer bewust van de groeiende spanning op betaalbaarheid en de stijgende zorg- en energielasten van onze huurders en we hebben daarom twee aanvullende besluiten genomen.

Zo is besloten voor alle huurders 1% minder huurverhoging door te voeren dan maximaal is toegestaan. Waar de wetgeving een verhoging toestaat van 4% voor huishoudinkomens tot € 34.085, hanteren wij voor deze inkomensgroep een huurverhoging van 3%. Voor de inkomens tussen € 34.085 en € 43.602 wordt dit 3,5% in plaats van 4,5% en voor de huurders met een inkomen boven de € 43.602 hanteren we een percentage van 5,5% in plaats van 6,5%.

Daarnaast houden we vast aan ons beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 389,05 per maand.

Bovenstaande huurverhogingsmaatregelen zijn in goed overleg met en na advies van het gezamenlijk overleg huurderorganisaties tot stand gekomen.

 

Uitgelicht

Zoeken