Presentatie resultaten onderzoek naar selectieprocedure ketenpartners Wonen Limburg

Ingrid Bekker

Op 4 februari presenteert Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep, de resultaten en aanbevelingen van een onafhankelijk onderzoek naar de nieuwe selectieprocedure van Wonen Limburg. Dit doet zij tijdens een bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Zuid. Wonen Limburg hanteerde de nieuwe selectieprocedure bij haar keuze voor ketensamenwerking voor haar processen niet- planmatig onderhoud en nieuwbouw & transformatie.

Woningcorporaties houden vandaag de dag hun processen tegen het licht en zoeken naar efficiency. Uiteraard staat de dienstverlening aan huurders daarbij voorop. Zo hebben wij onder andere ons proces voor niet-planmatig onderhoud anders ingericht. We zijn intensief gaan samenwerken met een kleine groep aannemers. Zo kunnen we veel betere afspraken maken dan voorheen, toen we nog met vele verschillende leveranciers werkten. We betrokken bij dit proces uiteraard ook onze huurdersverenigingen.

Bij nieuwe processen is het altijd nuttig om achteraf te bekijken wat goed is gegaan en wat beter had gekund. Daar kunnen alle partijen van leren. Daarom heeft de Regieraad Bouw Limburg samen met Wonen Limburg de gevolgde procedure geëvalueerd. Ze vroegen Brink Management & Advies een onafhankelijk onderzoek uit te voeren.  

Tipje van de sluier

Het onderzoek wijst uit dat er lof is voor de heldere visie, het in gesprek gaan met de partijen, de efficiëntie van het proces en voor de deskundige manier van beoordelen. Wat beter had gekund, was het beperken van het aantal beoordelingscriteria en de informatieverstrekking over de omvang en duur van een opdracht. Voor de aannemers geldt dat een dergelijk proces meer vraagt dan de gebruikelijke traditionele en technische competenties die belangrijk zijn bij een aanbesteding op prijs.

Bijeenkomst 4 februari

Tijdens de bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Zuid op 4 februari geeft Marleen Hermans van Brink Management & Advies een toelichting op het onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen. De bijeenkomst, bedoeld voor corporaties, bouwers, adviseurs en overheden, vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op het Gouvernement in Maastricht, ’t Lab, Limburglaan 10.

Rapport over deze ketensamenwerking

Het rapport 'Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring' van Brink Management & Advies gaat over de lessen uit de selectieprocedures nieuwbouw en niet-planmatig onderhoud bij Wonen Limburg..

 

Uitgelicht

Zoeken