Beperkte huurverhoging 2016

ine

Eén keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren verhogen. De verhoging is nodig, want met de huurinkomsten investeren we in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten en betalen we onder andere de jaarlijkse verhuurdersheffing aan de overheid.

huurverhoging

Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging mag zijn. Iedere woningcorporatie besluit vervolgens zelf hoe zij de huurverhoging doorvoeren, zolang zij maar niet over het vastgestelde maximum heen gaan.

Wonen Limburg kiest voor betaalbaarheid

Net als eerdere jaren kiezen we in 2016 voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat onze huurders, met name de huurders met de lagere en middeninkomens, een beperkte huurverhoging ontvangen. We hechten er namelijk veel waarde aan dat voor deze huishoudens wonen zo betaalbaar mogelijk blijft. De Huurdersraad is om advies gevraagd en zij heeft ingestemd met de voorstellen.

Meer informatie

Wilt u weten welke huurverhoging Wonen Limburg doorvoert en wat dat voor u betekent of wilt u meer informatie? Lees het hier. Of bekijk hier het filmpje .

Uitgelicht

Zoeken