Oproep aan inwoners Stadsdeel Midden-Weert: “Vertel ons over uw wijk”

esther

In 2016 stellen de gemeente Weert en Wonen Limburg een toekomstplan op voor het stadsdeel Weert-Midden. Dit gaat over de wijken Biest, Binnenstad, Fatima, Groenewoud en Leuken. Wij maken dit plan zodat inwoners prettig kunnen blijven wonen in de wijk. Daarom willen de gemeente en Wonen Limburg een goed beeld vormen van de wijk. Dit doen we samen met de bewoners en andere betrokken partijen zoals wijkraden, politie, PUNT Welzijn, ondernemers en andere (professionele) organisaties.

Weert-Midden

Wij nodigen iedereen die een belang heeft bij deze wijken uit om ons zo veel mogelijk informatie over uw wijk te geven. Denk bijvoorbeeld aan zaken waar u als bewoner trots op bent of ontwikkelingen waar u zich zorgen over maakt. Een overzicht van de mooie plekjes maar ook de minder mooie. Zo krijgen wij een breed gedragen beeld van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw wijk.

Belangrijke informatie komt van bewoners
De eerste stap voor gemeente en Wonen Limburg is het ophalen van informatie over de wijken. Dit doen we door met een aantal mensen een wandeling te maken door de wijk waarbij we kijken naar bijvoorbeeld fysieke en sociale aspecten. Naast de wandeling met professionals en de wijkraad wordt een aantal inwoners uit de wijk persoonlijk benaderd om zelf met een aantal mensen een beeld te schetsen van hun wijk. Iedereen die een belang heeft bij deze wijken nodigen we uit om aan de slag te gaan en zoveel mogelijk informatie over hun wijk te geven.

Verzoek aan bewoners
Wij vragen aan wijkbewoners om samen aan de slag te gaan met de volgende vragen:

  • Waar bent u trots op in uw wijk?
  • Welke ontwikkelingen vindt u positief en kansrijk?
  • Over welke ontwikkelingen maakt u zich zorgen?
  • Wat gaat er fout in de wijk?
  • Wat zijn de mindere plekken in uw wijk?
  • Wat moet er zeker voortgezet worden?

U kunt zelf kiezen hoe u dat doet: vragen via een mail, een wijkwandeling maken, foto’s of een filmpje maken, een facebookpagina maken waar mensen worden uitgenodigd om op bovenstaande vragen een antwoord te geven, enz.

Waar en hoe resultaten aanleveren
Uiterlijk maandag 25 april 2016 kunt u de verzamelde informatie afgeven bij de balie van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101, ter attentie van Marian Arts. Ook direct mailen naar Marian Arts kan: m.arts@weert.nl.

Prijs
De persoon die met het grootste aantal bewoners uit zijn/haar wijk gesproken heeft (lijst met namen, e-mailadressen en handtekening bijvoegen), ontvangt een leuk geldbedrag om een barbecue of ander passend feestje te organiseren voor deze groep mensen.

 

 


 

 

Uitgelicht

Zoeken