Partners ondertekenen convenant om eerder in te grijpen bij (huur)schulden

ine

Schuldhulpverlening is er voor alle inwoners van Heerlen, er worden geen gezinnen met kinderen meer uit huis gezet. Op 18 mei 2016 hebben Heerlen, de wooncorporaties Weller, Woonpunt, Wonen Zuid, Wonen Limburg, De Voorzorg en Schuldhulpmaatje een convenant ondertekend om (huur)schulden in een vroeger stadium te signaleren.

Wethouder Peter van Zutphen: "Heerlen wil daarmee voorkómen dat problemen groter worden en gezinnen met kinderen hun huis uit worden gezet. "Uitgangspunt is ook, dat alle inwoners van Heerlen gebruik kunnen maken van schuldhulpverlening.

Centrale rol voor Sociaal Buurtteam

De betrokken partijen hebben een Plan van Aanpak gemaakt waarin ieders rol duidelijk omschreven is: de woningcorporaties melden de huurschuld aan de gemeente die een check doet of het gezin bekend is bij de gemeente. Het Sociaal Buurtteam pakt vervolgens het signaal op en neemt contact op met het huishouden. Samen met het gezin wordt een financiële scan gemaakt en hulpverlening in gang gezet.
Met deze aanpak wil men sneller en in een vroeger stadium problemen in gezinnen signaleren. Als mensen minder financiële belemmeringen hebben, kunnen ze beter meedoen aan de samenleving.

 

Uitgelicht

Zoeken