Van wijkontwikkelingsplan naar wijkontwikkelingsproces

ine

Evaluatie Uitvoeringsplan fase 1 wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg Roermond

evaluatie fase 1

In 2012 zijn de gemeente Roermond, de provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg gestart met de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. Een extern bureau heeft de afgelopen maanden een evaluatie uitgevoerd. Het bureau heeft onderzocht in hoeverre de resultaten die bij de start zijn afgesproken ook zijn behaald. Verder heeft het bureau gekeken of de gemaakte afspraken ook  zijn nagekomen. In dit bericht informeren we u graag over deze evaluatie.

Algemene conclusie
De algemene conclusie is dat er de laatste vier jaren veel in gang is gezet. Met name op het gebied van fysieke projecten is veel gebeurd. Wat minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk, zijn de resultaten op het sociale terrein. Daarbij geldt tevens dat resultaten in het fysieke spoor ook bijdragen aan of direct samenhangen met doelstellingen in het sociale spoor.
 
Positieve impuls
Het WOP Donderberg is met veel energie en ambitie opgepakt. Samen met bewoners hebben de WOP-partners een proces in gang weten te zetten dat een positieve impuls in de Donderberg heeft veroorzaakt. Deze impuls is voelbaar in de gesprekken die in het kader van de evaluatie gevoerd zijn en de informatie die verstrekt is. Er is sprake van een positieve flow in de Donderberg.
 
Van wijkontwikkelingsplan naar wijkontwikkelingsproces
Er kan echter in het verdere proces nog veel geoogst worden. Om die reden is het belangrijk dat de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan ook de komende jaren wordt doorgezet. Waar het per saldo in de verdere uitvoering van het WOP om gaat is meer faciliteren dan voorschrijven, meer binden van partijen, meer in proces denken dan in resultaat en het waar nodig omwille van het ‘hogere doel’ mogen benutten van de ‘bandbreedte’ die er is bij wet- en regelgeving. Kortom: van wijkontwikkelingsplan naar wijkontwikkelingsproces.
 
Leerpunten
De evaluatie levert belangrijke leerpunten op in de uitvoering van het WOP voor de volgende fase (2017-tot en met 2020). Het belangrijkste doel van de evaluatie is dus vooral het bijsturen van de uitvoering op basis van de ervaringen uit de eerste jaren.
 
Besproken
Het evaluatierapport wordt besproken met de wijkraad en bewonersoverleggen in de wijk. Ook zal de raadscommissie voor Burgers en Samenleving van de gemeente Roermond het rapport bespreken op dinsdag 28 juni 2016. De evaluatie is ook belangrijk voor de manier waarop het wijkontwikkelingsproces vanaf 2017 wordt ingevuld. De komende maanden wordt de invulling van de volgende fase verder besproken en uitgewerkt.
 
Wilt u het hele evaluatierapport doorlezen? Klik dan hier om het te openen.

Uitgelicht

Zoeken