Burgerinitiatief ‘Hart voor Burgers’ van start in Weert

Ingrid Bekker

Op initiatief van enkele Weerter burgers is het digitale Vertelpunt ‘Hart voor Burgers’ gestart. Het Vertelpunt wil inwoners betrekken bij ‘aansprekende nieuws- en achtergrondverhalen’ die in hun wijk of dorp spelen. Doet u in Weert ook mee?

Doe en denk mee

Mensen uit de regio Weert worden uitgenodigd om hun authentieke ervaringen (feiten, meningen en belevenissen) maar ook ideeën te delen met het vertelpunt. Met zaken die in de wijk of het dorp spelen. Maar dat kunnen ook persoonlijke verhalen zijn. Verhalen over de praktijk van alledag of over maatschappelijke vraagstukken. Zaken die spelen voor jong en oud. Klagen mag.  Maar er wordt ook gevraagd mee te denken, mee te doen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Voordeel

De inzendingen aan het Vertelpunt worden openbaar. Deelnemende journalisten kunnen de ervaringen en suggesties gebruiken voor nieuws- en achtergrondverhalen: via de eigen media en het vertelpunt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd daar op te reageren met nieuwe ervaringen en inzichten. Naar verwachting levert dat gevarieerde en praktische inzichten én toegankelijke verhalen op die in de samenleving spelen. Niet alleen de inzenders, lezers en samenleving, maar ook beleidsmakers en bestuurders kunnen hun voordeel doen met het delen van de kennis, ervaringen en initiatieven.

Grotere betrokkenheid

Aan de hand van de verhalen en aangedragen informatie kunnen inwoners, de stad en de regio snel zicht krijgen op lokale trends, problemen, maar ook nieuwe initiatieven: nieuws dat wellicht leidt tot nieuwe verbindingen én oplossingen. Mogelijk leidt dit zelfs tot een grotere betrokkenheid van burgers bij hun buurt, wijk en stad. Dat is een van de hoofddoelstellingen van dit project. Met meerdere media interactief knelpunten, maar ook andersoortige informatie en initiatieven in de samenleving ophalen én terugbrengen.

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep ‘Wat speelt er in Weert?’ komt voort uit een burgernetwerk dat de samenwerking is aangegaan met de lokale media, zoals Dagblad de Limburger, WeertdeGekste en Data-onderzoeksbureau StoryConnect. Zowel de gemeente Weert als Wonen Limburg ondersteunen dit burgerinitiatief in de vorm van het inbrengen van kennis, kunde en communicatiemiddelen.

‘Hart voor Burgers’ is een met steun van de Provincie Limburg ingericht laagdrempelig, interactief nieuws- en onderzoekplatform. Via het vertelpunt kunnen burgers hun ervaringen en suggesties aan de Weerter media kwijt. Niet alleen met commentaar en meningen over allerlei maatschappelijke vraagstukken, maar ook met kansen die burgers zien. Sluimerende initiatieven en inspirerende adviezen uit de Weerter samenleving.

Meedoen en meer weten?

Vertel wat je vindt, boeit en bezig houdt op www.hartvoorburgers.nl

Uitgelicht

Zoeken