Buurtkring: ondersteuning in een eigen netwerk in eigen buurt

ine

In Roermond gaat het project Buurtkring Roermond binnenkort van start.

buurtkring logo

Het basisidee hier achter is dat een aantal mensen met een (leer)beperking zelfstandig in de wijk(buurt) woont, samen een netwerkje vormt. Dit netwerkje wordt ondersteund door een vrijwilliger die ook in de buurt woont. Het project wordt gedragen door de gemeente en verschillende organisaties uit de richting zorg, welzijn-en wonen. In Roermond bestaan deze partners uit: de gemeente Roermond, Wonen Limburg, Daelzicht, MetGGZ, Zorgteam Roermond en OZO Doe ik mee.

Keyring is 22 jaar geleden in Londen ontwikkeld voor groepen mensen die zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege verstandelijke of psychische beperkingen niet alleen kunnen.Het basisidee van Keyring is dat een aantal mensen met een (leer)beperking zelfstandig in de wijk(buurt) woont, samen een netwerkje vormt en ondersteunt wordt door een vrijwilliger die ook in de buurt woont. De vrijwilligers wonen kosteloos (de woning van de vrijwilliger wordt betaald door Keyring voor de duur van het project). De organisatie bestaat sinds 1990 en heeft meer dan 100 netwerken in Engeland, Schotland en Wales.
Geïnspireerd door deze mooie resultaten ontstond het initiatief dit concept ook in Roermond verder uit te werken met een iets andere opzet, maar wel met dezelfde doelstellingen en visie. Het project wordt gedragen door de gemeente en verschillende organisaties uit de richting zorg, welzijn-en wonen. In Roermond bestaan deze partners uit: de gemeente Roermond, Wonen Limburg, Daelzicht, MetGGZ, Zorgteam Roermond en OZO Doe ik mee.

1ste Buurtkring: Roermond in de Kemp

Het project heeft de naam Buurtkring gekregen, waarbij de Buurtkring in een specifieke wijk/buurt genoemd wordt naar de naam van die buurt. In Roermond is er gekozen om een 1ste buurtkring te starten in de wijk de Kemp, dus Buurtkring (Roermond); de Kemp. De doelstelling van Buurtkring is het realiseren van een ondersteuningsnetwerk voor zelfstandig wonende inwoners, in een kwetsbare positie, waardoor hun kwaliteit van leven en de leefbaarheid in de wijk verbetert. Per Buurtkring kunnen ongeveer 10 kwetsbare inwoners uit dezelfde wijk/buurt deelnemen. Zij worden ondersteund door een vrijwilliger die ook woonachtig is in de buurt en zich graag flexibel wil inzetten voor de deelnemers van de Buurtkring. Deze vrijwilliger kan een vergoeding ontvangen in de vorm van een opleiding of het gebruik van een telefoon (voor het contact met de deelnemers van de Buurtkring). Buurtkring is niet op zoek naar zomaar een vrijwilliger, maar naar dé vrijwilliger, die met enthousiasme en invoelend vermogen, tijd wil steken in het ondersteunen van deze groep mensen.

Tijd voor een praatje of het gras maaien

De deelnemers binnen de buurtkring helpen en ontmoeten elkaar regelmatig. Voor een praatje, maar ook om iets voor een ander te kunnen betekenen (Maai jij mijn gras? Dan kook ik voor jou.) De vrijwilliger helpt deelnemers te ontdekken wat er in hun buurt te doen is, daar onderdeel van uit te maken en ondersteunt de deelnemers om iets voor elkaar te betekenen. Ze geven net dat stukje vertrouwen en hulp dat de deelnemers van Buurtkring nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven, onderdeel uit te maken van de buurt en hun eigen talenten in te zetten voor anderen. Daarnaast biedt de vrijwilliger ook individueel ondersteuning bij bepaalde hulpvragen zoals het invullen van een formulier of een “goed gesprek” over hoe de dag is geweest. Als de deelnemers meer hulp nodig hebben, kan de vrijwilliger terugvallen op de projectleider die een korte lijn heeft met de professionals in de buurt.

Meer weten of vrijwilliger worden

Voor Buurtkring de Kemp zijn wij nog op zoek naar mensen die willen deelnemen aan het project of zich willen inzetten als vrijwilliger. Heeft u interesse? Neem dan contact op met:
Projectleider Buurtkring
Sandra van Leeuwen
T06-22647220
sandra.vanleeuwen@ozodoeikmee.nl

Uitgelicht

Zoeken