Discussie over gebruik inkomensverklaringen

Ingrid Bekker

Op 3 februari werd bekend dat de Raad van State onlangs de uitspraak deed dat de Belastingdienst de inkomensgegevens van huurders niet aan woningcorporaties had mogen verstrekken. Deze inkomensgegevens gebruiken corporaties voor de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Tegelijkertijd diende minister Blok een wetsvoorstel in waarbij de Belastingdienst wél verplicht is inkomensgegevens aan de corporaties te verstrekken. Dinsdag 9 februari wordt hierover in de Tweede Kamer gestemd. Daarna moet de Eerste Kamer hierover nog een besluit nemen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Sinds 2013 kunnen verhuurders inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren. Hiermee wil het kabinet de huurders die eigenlijk teveel verdienen voor een sociale huurwoning stimuleren om te verhuizen naar een andere woning. Zodat er weer een sociale huurwoning vrijkomt voor mensen met een laag inkomen. In de wet zijn hiervoor regels opgenomen. Een van die regels is dat verhuurders inkomensverklaringen opvragen en aan huurders meesturen als de huur extra verhoogd wordt op basis van hun inkomen. In zo’n inkomensverklaring wordt vermeld of de huurder meer verdient dan bij toewijzing van een sociale huurwoning is toegestaan. De hoogte van het inkomen wordt niet vermeld.

Ook Wonen Limburg heeft de afgelopen jaren gebruikgemaakt van deze inkomensverklaringen. Wij hebben daarbij altijd de wet gevolgd, echter blijkt er nu een manco in de wet te zitten.

Gevolg

Op dit moment zijn de gevolgen nog niet helder omdat het nieuwe wetsvoorstel van minister Blok nog niet behandeld is door de Eerste en Tweede Kamer. Wij blijven dit landelijke vraagstuk uiteraard volgen.
 
 
 

Uitgelicht

Zoeken