Limburgse corporaties helpen particulieren met woningverhuur aan vergunninghouders

esther

Acht woningcorporaties in Limburg, waaronder Wonen Limburg, gaan particuliere woningeigenaren die hun woning al lang te koop en leeg hebben staan, helpen bij het tijdelijk verhuren van deze woning aan vergunninghouders. Zij werken hierbij samen met gemeenten en de Provincie Limburg.

Wat houdt dit ontzorgingsarrangement in?
Met dit zogenaamde ontzorgingsarrangement nemen we als corporatie een aantal zaken uit handen van de woningeigenaar. Zo helpen we bij het opstellen van het huurcontract en nemen wij de verhuur en het beheer van de woning voor onze rekening. De verhuurder ontvangt € 500,- € 575,- per maand aan huurinkomsten. En betaalt op zijn beurt maximaal € 55,- per maand aan ons voor de bewezen diensten.

Lokale kracht
Woningcorporaties, gemeenten en provincie hebben ieder op een eigen manier een belangrijke rol bij de huisvesting van het groeiende aantal vergunninghouders dat Nederland op dit moment telt. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning voor minimaal vijf jaar hebben gekregen en daarmee recht hebben op huisvesting in Nederland. Daarbij moet ook gezocht worden naar creatieve oplossingen, die in deze tijdelijke piek voorzien. We zien dit vooral als een initiatief dat lokaal en op kleine schaal heel goed kan werken. De vraag naar huisvesting van vergunninghouders is nu flink. Het is echter ook belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dan is een leegstaande woning her en der uitermate geschikt. Bovendien is het zonde om woningen zomaar leeg te laten staan. En zo brengt het de particuliere woningeigenaar ook nog wat op.

Leegstandswet
De woningen worden verhuurd op basis van de leegstandswet. Dat betekent dat de eigenaar bij verkoop van zijn woning de huurovereenkomst mag opzeggen. De huurder kan gedurende de huurperiode inschrijftijd opbouwen bij de corporaties om zo via de reguliere weg in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Indien de huurder bij verkoop van de woning nog onvoldoende inschrijftijd heeft opgebouwd, bieden de corporaties een helpende hand bij het vinden van een woning.

Particulieren die interesse hebben in het verhuren van hun leegstaande woning kunnen zich melden bij hun gemeente.

Uitgelicht

Zoeken