Initiatief voor appartementen in voormalig gemeenschapshuis Ell

jessica

In het bijzijn van een afvaardiging van jongeren en de dorpsraad uit Ell tekenden wethouder Arno Walraven van de gemeente Leudal en Bas Sievers, directeur Ontwikkeling & Vastgoed van Wonen Limburg, op 8 september een intentieovereenkomst. Met de intentieverklaring committeren de gemeente Leudal en Wonen Limburg zich aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor huisvesting van onder andere jongeren in het voormalig gemeenschapshuis van Ell.

Intentie overeenkomst jongerenhuisvesting Ell

Voormalig gemeenschapshuis

Met de komst van een nieuw gemeenschapshuis is dit gebouw leeg komen te staan en er is nog geen nieuwe bestemming voor gevonden. Voor de initiatiefgroep, Wonen Limburg en de gemeente is transformatie van het gebouw naar woningen voor onder andere jongeren daarom een serieuze optie om nader te onderzoeken.

Initiatief

In het voorjaar van 2015 heeft een groep jongeren uit Ell het initiatief genomen om zich sterk te maken voor het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor leeftijdsgenoten. Volgens de initiatiefgroep zijn er te weinig mogelijkheden voor deze doelgroep in Ell, waardoor jongeren wegtrekken en zich elders vestigen. Dit zorgt ervoor dat de leefbaarheid van het dorp onder druk komt te staan. Gemeente Leudal staat positief tegenover de ontwikkeling om het voormalige gemeentehuis een nieuwe functie te geven. Het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor jongeren in de gemeente wordt waar mogelijk gestimuleerd. Wonen Limburg heeft de groep initiatiefnemers met raad en daad bijgestaan en geadviseerd om een onderzoek te doen naar de behoefte van de jongeren uit Ell. Dit is inmiddels gebeurd en er blijkt inderdaad een behoefte te zijn.
Het initiatief wordt van harte ondersteund door de dorpsraad en de inwoners van Ell.

Excursie

In oktober vindt er ter inspiratie een gezamenlijke excursie plaats waarbij diverse woonvormen en huisvestingsconcepten bezocht worden.

 

 

Uitgelicht

Zoeken