Werkzaamheden Kompaswoningen Ringovenpark mogen doorgaan

esther

De werkzaamheden voor de plaatsing van tien Kompaswoningen van het type Heijmans One aan de Laatberghof in Panningen mogen voortgezet worden. Dat heeft de rechter op 4 augustus beslist na inhoudelijke behandeling van het ingediende verzoek tot een voorlopige voorziening.

Kompaswoning

Omdat 13 juli een voorlopige voorziening aangevraagd is, mochten geen werkzaamheden meer uitgevoerd worden. Op 26 juli 2016 heeft de rechter het verzoek tot voorlopige voorziening inhoudelijk behandeld. Op 4 augustus heeft de rechter het verzoek afgewezen, omdat hij ervan uitgaat dat de omgevingsvergunning na behandeling van het bezwaar in stand kan blijven. Hoewel de bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning dus nog loopt, betekent dit concreet dat de bouwwerkzaamheden  mogen doorgaan.
 
Snel verder
Ivo van Rees, manager Publieke Waarde van Wonen Limburg: “De woningen zijn bedoeld voor huurders die snel een woning nodig hebben. Zoals mensen in scheiding, jongeren die graag een opstap naar de woningmarkt maken, statushouders, mensen die ter overbrugging naar een ander huis tijdelijk woonruimte nodig hebben, arbeidsmigranten en expats. We willen daarom de vertraging zo veel mogelijk beperken en starten de werkzaamheden na de bouwvak weer op.”

Tijdelijk thuis
Wonen Limburg wil in het Ringovenpark in Panningen tien verplaatsbare woningen volgens het Heijmans One-concept neerzetten. We constateren op dit moment nog een stijgende vraag naar huisvesting, maar voorzien dat er over twintig jaar door krimp minder behoefte is aan woningen. Tijdelijke woningbouw is voor ons daarom het antwoord op deze ontwikkeling.

Woningbouw
Wonen in de parkachtige omgeving is waar het in het Ringovenpark om draait. Bij de ontwikkeling van het parkachtig wonen is met zorg gekeken naar de plaats en verhouding wonen/park. Op de plek waar de tijdelijke woningen verrijzen, is in de ontwikkeling van het park een woonbestemming meegegeven. Zowel wij als de gemeente begrijpen dat mensen gewend geraakt zijn aan het park zoals het was. Wij kijken echter naar de totale woonbehoefte in een gemeente en de grondeigendommen die we hebben. Waar eerst appartementen gepland waren, en waar zelfs al een bouwvergunning voor was verleend, is het nu verstandiger te kiezen voor tijdelijke woonvormen.

 

Uitgelicht

Zoeken