Convenant Social return: van zijlijn naar steiger

esther

De bouw trekt aan, zo hard zelfs dat er een personeelstekort dreigt. Dat merk je nu al, het is een grote zorg onder aannemers. Tegelijk staan er nog veel mensen ‘op afstand van de arbeidsmarkt’, zonder afgeronde opleiding of ervaring. Tussen die vraag en dat aanbod wordt in Midden-Limburg nu een brug geslagen. In de komende anderhalf jaar krijgen 50 mensen onder stevige begeleiding een bouwopleiding en –baan. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Social Return

 

In de bouw wordt al langer gewerkt met het principe van social return, maar tot nu toe bleken vraag en aanbod in de praktijk niet goed op elkaar aan te sluiten. Hierdoor bleef het gewenste duurzame effect, er een baan aan overhouden, uit. Met het oog op het dreigende personeelstekort in de bouw hebben de betrokken partijen de handen ineengeslagen en hebben ze gezamenlijk een nieuwe aanpak ontwikkeld. Deze betrokken partijen zijn: alle 7 Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, Wonen Limburg, Bouwend Nederland en opleider Bouwmensen. Op woensdag 16 november tekenden wij samen een convenant met betrekking tot Social Return én het oplossen van het grote tekort van bouwpersoneel. Hiermee trekken we mensen weg van de zijlijn. Ze leren een echt vak en komen aan het werk in de bouw.

Sociale begeleiding
Het unieke van de nieuwe aanpak is het maatwerk voor de leerling en de flexibiliteit voor de aannemer. Aannemers hoeven niet langer per project Social Return in te vullen. In plaats daarvan leiden ze per jaar een vooraf vastgesteld aantal leerlingen op. De kandidaten, die werkzoekend zijn en nog niet over een startkwalificatie beschikken, worden zorgvuldig geworven en geselecteerd. Door gemeenten, maar ook door een speciaal aangestelde coach. Deze coach gaat jongeren die nu niet in beeld zijn bij de gemeente of andere instanties, maar wel werkloos zijn en aan de zijlijn dreigen te raken, stimuleren om deel te nemen aan dit leer-werktraject. Daarnaast zorgt de coach voor de sociale begeleiding van de leerlingen. De kandidaten hebben immers niet voor niets een achterstand tot het onderwijs. Ze zijn bijvoorbeeld niet gewend om zich aan afspraken te houden of met collega’s te communiceren. De coach is 24 uur per dag bereikbaar voor de pupillen en kan behulpzaam zijn op allerlei leefgebieden, zoals huisvesting en omgaan met geld of schulden. Omdat ook de Provincie Limburg ervan overtuigd is dat deze sociale begeleiding essentieel is voor een duurzaam effect, subsidieert de Provincie de aanstelling van de coach.

50 kandidaten
De partijen in Midden-Limburg richten zich op de doelgroep 18 tot 40 jaar. Het convenant geldt voor de duur van 1,5 jaar. In totaal wil men 50 kandidaten aan een duurzame leer-werkplek helpen. Een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen monitort het traject en stelt waar nodig bij.

 

Uitgelicht

Zoeken