Plannen voor nieuw Maartenshuis in Weert

esther

Wonen Limburg en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) onderzoeken de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren ter vervanging van het huidige woonbegeleidingscentrum Maartenshuis in Weert. Hiertoe tekenden Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, en Leon Poels, bestuurder van SGL, een intentieovereenkomst.

SGL

Het huidige Maartenshuis bestaat 42 jaar. De doelgroep is in de loop der tijd veranderd, net als de visie op de zorg. Daarmee is nieuwbouw een logische stap voor SGL. Van oorsprong is het huis gebouwd voor mensen met een handicap die wel nog konden lopen. Dit is langzamerhand veranderd. In de jaren ’80 en ‘90 hebben al eerdere verbouwingen plaatsgevonden, waardoor meer mensen in een rolstoel konden wonen in het Maartenshuis. Er gelden nu echter andere eisen op het gebied van kwaliteit van zorg en daarmee ook de kwaliteit van wonen voor mensen met een handicap.

Duurzaam karakter
Het nieuwe gebouw krijgt een duurzaam karakter. Het moet zo gebouwd worden, dat het ooit ook mogelijk wordt het gemakkelijk geschikt te maken voor andere huurders. Over een half jaar moet duidelijk zijn of de bouwplannen haalbaar zijn.

Innovatief zorgconcept
Het Maartenshuis in Weert werd in 1974 gebouwd op initiatief van de directeur van de sociale werkvoorziening. Een kleinschalig woonproject voor mensen met een lichamelijke handicap. Tijdens de eerste jaren was het vaak letterlijk pionieren. In de jaren ’70 was het nog gangbaar dat mensen met een handicap op een groot instellingsterrein woonden. Met het Maartenshuis was er een heel moderne woonvorm neergezet, midden in de wijk. Dit soort decentralisatie kwam in de zorg over het algemeen pas begin jaren ’90 tot stand. Op dit moment biedt het Maartenshuis een woonplek voor 24 mensen met een lichamelijke handicap en/of hersenletsel.

 

 

Uitgelicht

Zoeken