Registreer contactpersonen

ine

Wonen Limburg verstrekt geen privacygevoelige gegevens aan derden.

Neemt er regelmatig een familielid, mantelzorger of andere belangenbehartiger namens u contact op met ons? Dan adviseren wij u om deze persoon bij ons te registreren. Bijvoorbeeld door tijdens het telefoongesprek aanwezig te zijn of de naam schriftelijk aan ons door te geven. Wij noteren het in ons systeem, zodat uw belangenbehartigers bij ons bekend zijn en het contact vlot kan verlopen.

Uitgelicht

Zoeken