KWH Huurlabel behouden!

Ingrid Bekker

De waardering voor onze dienstverlening wordt maandelijks onderzocht door KWH (Kwaliteit Woondiensten Huursector). Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden. Maandelijks sturen zij hiervoor vragenlijsten naar onze huurders om te vragen hoe de dienstverlening loopt.

Besluit voor Wonen Limburg

Vastgesteld is dat huurders van Wonen Limburg de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 10 maart 2019.

Resultaten

Op alle onderdelen scoren we ruim een 7 (norm). De gemiddelde score van alle onderdelen voor 2016 totaal is 7,7: dit is 0,1 punt hoger dan in 2015. De resultaten per onderdeel zijn als volgt:

Wonen Limburg KWH-label

Duidelijk is waar onze aandachtspunten liggen.  Dit betreft met name de processen verhuur en mutatie. Actiepunten hiervoor zijn uitgezet. Deze aandachtspunten bieden ons de kans om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren.

Hartelijk dank aan al onze huurders die een vragenlijst hebben ingevuld!  Wij vinden het fijn als u mee blijft werken aan onze kwaliteitsonderzoeken. U kunt hiervoor een vragenlijst ontvangen of telefonisch benaderd worden.
 

Uitgelicht

Zoeken