KWH Huurlabel behouden

ine

De waardering voor onze dienstverlening wordt maandelijks onderzocht door KWH (Kwaliteit Woondiensten Huursector). Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden. Maandelijks sturen zij hiervoor vragenlijsten naar onze huurders om te vragen hoe de dienstverlening loopt.

kwh

Besluit voor Wonen Limburg
Vastgesteld is dat huurders van Wonen Limburg de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 10 maart 2021 (wordt voor twee jaar afgegeven).

Resultaten
Op alle onderdelen scoren we ruim een 7 (norm). De gemiddelde score van alle onderdelen voor 2018 totaal is 7,7: dit is 0,1 punt hoger dan in 2017.  
Duidelijk is waar onze aandachtspunten liggen.  Dit betreft met name de algemene dienstverlening, huurders geven aan niet altijd te weten waar ze aan toe zijn en dat ze sneller actie verwachten. We bespreken deze aandachtspunten met onze medewerkers en ketenpartners en kijken waar verbetering mogelijk is. Ook is gebleken dat onze website niet voorziet in de behoefte. We zijn aan de slag om deze te vernieuwen. 

Dank!
Hartelijk dank aan al onze huurders die een vragenlijst hebben ingevuld!  Wij vinden het fijn als u mee blijft werken aan onze kwaliteitsonderzoeken. U kunt hiervoor een vragenlijst ontvangen of telefonisch benaderd worden.

Uitgelicht

Zoeken