KWH Huurlabel behouden

ine

De waardering voor onze dienstverlening wordt maandelijks onderzocht door KWH (Kwaliteit Woondiensten Huursector). Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden. Maandelijks sturen zij hiervoor vragenlijsten naar onze huurders om te vragen hoe de dienstverlening loopt.

kwh logo

Besluit voor Wonen Limburg
Vastgesteld is dat huurders van Wonen Limburg de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 18 maart 2022 (wordt voor twee jaar afgegeven).

Resultaten
Op alle onderdelen scoren we ruim een 7 (norm). De gemiddelde score van alle onderdelen voor 2019 totaal is 7,8: dit is 0,1 punt hoger dan in 2018.  
Duidelijk is waar onze aandachtspunten liggen. Dit betreft met name de algemene dienstverlening, huurders geven aan dat afspraken niet altijd worden nagekomen en dat ze sneller actie verwachten. We zijn bezig om onze processen op het gebied van onderhoud en energetische maatregelen beter op elkaar af te stemmen en blijven samen met onze ketenpartner actief kijken naar mogelijke verbeteringen. Verder zijn we bezig om te kijken hoe we onze digitale dienstverlening zo optimaal mogelijk in kunnen gaan zetten, welke diensten we aanbieden en welke kanalen we hiervoor in willen zetten. 

Dank!
Hartelijk dank aan al onze huurders die een vragenlijst hebben ingevuld!  Wij vinden het fijn als u mee blijft werken aan onze kwaliteitsonderzoeken. U kunt hiervoor een vragenlijst ontvangen of telefonisch benaderd worden.

 

Uitgelicht

Zoeken