Benchmark corporaties: Wonen Limburg scoort een mooi gemiddelde

Ingrid Bekker

Ieder jaar vindt er een benchmark plaats waarin ruim 300 woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Deze benchmark wordt uitgevoerd door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Er worden vijf onderwerpen gemeten. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Op alle vijf scoren we een mooie B.

benchmark

Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Hieronder leest u een beknopte toelichting op de gemeten onderwerpen.

Huurderstevredenheid
Nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn meer tevreden over Wonen Limburg dan het landelijk gemiddelde. Huurders die hun woning verlaten zijn wat minder tevreden over ons dan landelijk gemiddeld.

Betaalbaarheid
Wonen Limburg heeft in vergelijking met het landelijk gemiddelde een hoger percentage betaalbare huurwoningen. Bovendien ligt de gemiddelde huurprijs met € 509,- iets onder het landelijk gemiddelde van € 512,-.

Duurzaamheid
Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen liggen we mooi op schema. Met een gemiddelde Energie-index van 1,64 zijn we hard op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020. Daarmee scoren we beter dan de gemiddelde Energie-index in de branche (1,73).

Bedrijfslasten
We brachten onze bedrijfslasten omlaag naar gemiddeld € 850,- per woning. Daarmee zitten we € 60,- hoger dan het gemiddelde in de sector.

Onderhoudskosten
Onze onderhouds- en renovatiekosten per woning zijn iets hoger dan gemiddeld (€ 1.978,- ten opzichte van € 1.965,-) en de ervaren woonkwaliteit ligt ook wat hoger (7,2 versus 7,0).

 

Uitgelicht

Zoeken