Bewoners De Smidse leggen natuurdak aan

esther

Bewoners in Horst leggen gezamenlijk een groen dak aan. Op het dak van appartementengebouw De Smidse van Wonen Limburg groeit straks een mix van vetplantjes en grassen. Maar liefst 18 appartementen kijken uit op het dak. Zes appartementen zijn zelfs direct verbonden aan het dak en de bewoners lopen er dagelijks langs.

smidds1

Het idee om iets te doen aan de uitstraling van het dak van 250 m2 lag er langer. Vorig jaar startte Wonen Limburg een samenwerking met Rooftop Revolution en gingen we in gesprek met de bewonerscommissie over de wensen van de bewoners. Voorzitter de heer Meiland: “We zijn erg blij dat er een groen dak komt! Het groen koelt de directe omgeving van het dak van De Smidse in de zomer, verhoogt de biodiversiteit en het is natuurlijk een prachtig uitzicht! De bewonerscommissie van De Smidse is betrokken geweest in het hele proces. Niet alleen heeft Wonen Limburg geluisterd naar ons idee, Wonen Limburg en Rooftop Revolution hebben ons ook betrokken bij de ideeën van het ontwerp. Daarbij helpen we ook met de aanleg en het onderhoud.”

Samen aan de slag
Wonen Limburg heeft de ambitie haar woningaanbod en de woonomgeving zoveel mogelijk te verduurzamen en ziet groene daken als onderdeel van deze ambitie. De behoeften van huurders staan hierin altijd centraal. Van belang is dat bewoners ook zicht hebben op het dak en dat het voor hen ook bereikbaar moet zijn. Elkaar ontmoeten rond het dak en samen hiermee aan de slag gaan is naast de klimaatbijdrage een belangrijk uitgangspunt. Wildert Schuuring, projectmedewerker: “Wij hebben een vergroeningsopgave. Wij hebben het streven om daken waarbij de omgeving versteend is te vergroenen en te verduurzamen. We doen dit al bij nieuwbouw. Dit is het eerste dak dat we vergroend hebben van bestaande bouw. We kijken nu waar de kansen liggen op andere daken”.

Vergroening is noodzaak
Bij gemeente Horst aan de Maas is de noodzaak van vergroening ook bekend. Peter Reuten, beleidsmedewerker Ruimte, “We weten dat er door de klimaatverandering een grote opgave op ons afkomt. Onder andere meer en hevigere buien en hittestress in stedelijk gebied. Groene daken kunnen bijdragen in het beperken van de gevolgen daarvan. Bovendien dragen groene daken bij aan biodiversiteit en een aangenamere leefomgeving. Het aanplanten van een groen dak op het appartementencomplex van de Smidse sluit bovendien heel goed aan bij de Groene Agenda van de gemeente”.

Stressverlagend
Rooftop Revolution, een stichting die zich inzet voor het vergroenen van daken, is enorm blij met het resultaat. Jille Koop, projectleider, “Wij vinden het erg belangrijk dat bewoners zich onderdeel van het groene dak voelen. Naast de klimaatadaptieve voordelen van het groene dak, zoals waterberging, de verhoging van biodiversiteit en het tegengaan van hittestress, werkt uitzicht op groen stress verlagend en brengt het mensen met elkaar in contact. We vinden het dan ook erg leuk dat de bewoners van De Smidse het groen samen gaan onderhouden!”

Insectenhotel
Het natuurdak wordt aangelegd door Jonkers Daktuinen. Het wordt een mix van kruidenplanten, zoals havikskruid, koekoeksbloem en margriet, en sedumplantjes. Het sedum zorgt ervoor dat er zo min mogelijk onkruid tevoorschijn komt. Voor Jonkers Daktuinen is het de eerste keer dat bewoners helpen met de aanleg en onderhoud. “Omdat de bewoners meehelpen geven we hen als tegenprestatie een insectenhotel cadeau. Het natuurdak trekt insecten aan en in zo’n hotel kunnen ze daadwerkelijk verblijven”, vertelt Bram Legierse van Jonkers Daktuinen.

 

smids 2         smid3      smids 4

 

 

Uitgelicht

Zoeken