Extra steun voor bewonersinitiatieven in Kerkrade

ine

In Kerkrade zetten allerlei partijen zich in voor een gezonde en energieke leefomgeving. Hierbij is de wens om nog meer initiatieven van bewoners te steunen die te maken hebben met de woon- en leefomgeving. Om hier meer vorm aan te geven hebben op 26 maart de gemeente Kerkrade, de Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, IBA Parkstad en Wonen Limburg in een manifest hun intenties naar elkaar uitgesproken over een nieuwe manier van samenwerken.

manifest

Geloven in wat mensen bedenken
De nieuwe werkwijze betekent dat de partijen geld en ondersteuning in menskracht beschikbaar stellen. Hiermee moeten activiteiten vanuit bewoners worden ondersteund die te maken hebben met ‘positieve gezondheid’.

Door nadrukkelijk bewoners, overheden, instellingen en kennisinstituten met elkaar te verbinden, laten zij zien hoe het moet. Organisaties moeten buiten hun grenzen en kaders durven gaan en geloof hebben in wat mensen zelf bedenken. Bewoners kunnen namelijk prima hun woonomgeving naar eigen wensen en behoeftes invullen.

Achter de voordeur vandaan
Concreet betekent het dat bij de herinrichting van zeven stukken openbaar grondgebied bewoners gevraagd wordt naar hun ideeën en wensen. Door bewoners zelf ‘verantwoordelijk’ te maken voor dat stukje grond, voelen ze zich meer betrokken en komt men in actie. Uitgangspunt is dat iedere bewoner, zelfredzaam of minder zelfredzaam, meetelt en beschikt over krachten om mee te doen aan het creëren van een energieke en gezonde leefomgeving.

Lees hier het manifest.

 

Uitgelicht

Zoeken