Feestelijke opening Samen Wonen project Kruithof in Venray

Marian Gielen

Op dinsdag 17 mei was het feest in het Kruithof in Venray. Het woonhofje werd officieel geopend. De bewoners van de 16 woningen hebben er sinds eind 2021 hun nieuwe thuis gevonden. Tijdens de opening werd een naambordje onthuld en bestuurder Ger Peeters overhandigde symbolisch een sleutel aan een van de bewoners.

Sleuteloverdracht Kruithof

Samen Wonen concept
Het hofje is gebouwd volgens het Samen Wonen-concept. Dit betekent dat de bewoners vanaf de eerste schetsen betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan. Wonen Limburg vindt het belangrijk dat toekomstige huurders inbreng hebben in het nieuwbouwproject. Zo hebben zij onder andere meegedacht over de uitstraling van de woning. Samen met een hovenier is de gezamenlijke tuin vormgegeven en aangelegd. 

Betaalbaar én duurzaam wonen
In het woonhof staan twaalf levensloopbestendige woningen en vier gezinswoningen. Alle woningen zijn gasloos, zeer energiezuinig en ze hebben zonnepanelen om een deel van de eigen energie op te wekken.  

Woningzoekenden betrokken bij woningbouwplannen
“Dit mooie project past perfect in onze plannen om woningzoekenden meer te betrekken bij de voorbereiding van woningbouwplannen. Zodat we beter aansluiten bij de wensen en behoeften die er zijn. Wij ondersteunen dit soort projecten van harte en hopen dit ook in onze andere kernen terug te zien. Ik wens alle nieuwe bewoners heel veel woonplezier met elkaar!”, aldus wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray. 

Bijzondere plek om te wonen
De bewoners hebben elkaar door het Samen Wonen-concept tijdens de voorbereidingen al goed leren kennen. Bewoonster Lien Classens: “Ik heb het als zeer fijn ervaren om samen tot een ontwerp van de woning en het binnenhof te komen rekening houdend met ieders wensen. Er werd zoveel mogelijk democratisch gekozen. Voor mij heeft dit betekend dat ik met een blij gevoel hier woon, ik voel me gezien en gehoord, voel me veilig. Al met al een goede keuze geweest. We hebben al een aantal activiteiten achter de rug, oliebollen eten met oudjaar en samen soep eten met nieuwjaarstreffen. In juni is er een BBQ gepland.”  De bewoners zetten zich er samen voor in om er een gezellige buurt van te maken waar iedereen zich thuis voelt. Dat zorgt ervoor dat bewoners zich onder andere minder eenzaam voelen of langer thuis kunnen blijven wonen. Het Kruithof, een bijzondere plek om te wonen.

Onthulling naambordje Kruithof

Uitgelicht

Zoeken