Informatiebijeenkomst Gutjesweg levert veel informatie op

Marian Gielen

Zo’n 100 belangstellenden bezochten op 31 maart een informatiebijeenkomst over de herontwikkelingskansen van het gebied Gutjesweg in Nederweert. De avond werd in samenwerking met de gemeente georganiseerd in het kerkgebouw van Budschop. De projectgroep heeft veel informatie opgehaald voor het vervolgtraject. Was u er niet bij dan kunt u de varianten bekijken via www.gemeentenederweert.nl of in de hal van het gemeentehuis.

Foto Gutjesweg

Samen ontwikkelen
Samen met de gemeente Nederweert is onderzocht of het gebied van de gemeentewerf en de voormalige brandweerkazerne, te ontwikkelen is naar woongebied. Daarbij houden we rekening met een aantal uitgangspunten. Het moet aansluiten bij de woonbehoeften van starters, senioren en gezinnen. Daarnaast bouwen we zowel huur- als koopwoningen. De gemeente heeft ook de opdracht om aanvullend een aantal standplaatsen voor woonwagens aan te leggen.

Drie varianten
Het stedenbouwkundig bureau Mr. Stir ging aan de slag met deze uitgangspunten. Het bureau tekende drie varianten voor een mogelijke invulling van het gebied. In deze varianten is de inbreng van de omgeving op verschillende manieren ingevuld. Elke variant heeft een mix van woningsoorten met veel groen. Daarnaast is er een uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen getekend.

Vragen en aandachtspunten
Belangstellenden en bewoners van het huidige gebied konden tussen 16.00 tot 20.00 uur binnenlopen. Het projectteam gaf uitleg en heeft vele vragen beantwoord. De meesten daarvan gingen over de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen. Daarnaast hebben we goede tips en vragen ontvangen over de fietspaden, de aanleg van wegen en de parkeerplaatsen. Hiervoor onze grote dank aan iedereen die aanwezig was en meegedacht heeft over onze plannen.

Varianten verder uitwerken
Projectleider Marcel Hartjes van de Gemeente Nederweert kijkt tevreden terug op de bijeenkomst.

De informatie die is opgehaald wordt door de projectgroep gebruikt om de varianten verder uit te werken. De verwachting is dat dit proces voor de zomervakantie is afgerond. Om op de hoogte te blijven van het vervolg kunnen belangstellenden zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief via www.nederweert.nl. De tekeningen van de verschillende varianten zijn tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis te bekijken. 

Blijf ook op de hoogte via www.wonenlimburg.nl. Bij nieuwe ontwikkelingen plaatsen we een update.

Uitgelicht

Zoeken