Intentieovereenkomst getekend met Het Groene Net

sjuul

Met het tekenen van de intentieovereenkomst gaan we onderzoeken of het mogelijk is zo'n 600 woningen in Sittard-Geleen aan te sluiten op het netwerk, waardoor we met restwarmte de woningen kunnen verwarmen. Door aan te sluiten op Het Groene Net kunnen wij op betaalbare wijze woningen fors verduurzamen en leveren we hiermee een bijdrage aan het realiseren van ons streven zoveel mogelijk woningen in 2030 van het gas af te hebben. Wij doen mee op voorwaarde dat huurders niet méér geld kwijt zijn aan de verwarming van hun huizen dan wanneer ze aardgas zouden stoken.


Foto ondertekening intentieovereenkomst Het Groene Net

Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen is Het Groene Net ontstaan met de opdracht restwarmte van onder meer industrieterrein Chemelot in te zetten voor het verwarmen van bedrijven en woningen. Wonen Limburg heeft zo'n 600 woningen in Sittard-Geleen die mogelijk verwarmd kunnen worden met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt van Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard. Met het tekenen van deze overeenkomst wordt onderzocht of onze woningen geschikt zijn aan te sluiten op dit net. Voor de zomer van 2018 moet hierover duidelijkheid zijn.
 

 

Uitgelicht

Zoeken