Jaarverslag 2017: naar het beste van twee werelden

esther

Ons jaarverslag 2017 is uit. Het jaar 2017 stond voor ons vooral in het teken van het vernieuwen van onze strategische koers en de juridische splitsing van onze activiteiten in de sociale verhuur en de vrije sectorhuur. Voor ons de beste manier om zowel de meest kwetsbare bewoners als de middeninkomens die net tussen wal en schip vallen te kunnen voorzien van betaalbare huisvesting.

jv 2017

Wat we zoal in 2017 realiseerden:
•    We gaven opdracht voor de verduurzaming van 4.000 woningen in vier jaar tijd; legden op 750 huizen zonnepanelen via Zonnig-Limburg en leverden onze eerste Nul op de Meter nieuwbouwwoningen op.
•    We investeerden in zorggeschikt vastgoed en transformatie van verouderd zorgvastgoed.
•    We hielden een Welkom Thuis dag voor statushouders en gingen op de Dag van het Huren bij onze huurders op de koffie.
•    We ondersteunden de coöperatie in oprichting in Ell.
•    We scoorden in de Aedes benchmark een mooi gemiddelde op de verschillende prestatievelden. Zelfs op het onderdeel bedrijfslasten, ondanks onze bovengemiddelde financiële inzet op leefbaarheid.
•    We kochten 186 appartementen aan van een collega-corporatie waarmee we ons woningaanbod in het middensegment vergroten.
•    We vroegen over diverse onderwerpen advies aan onze Huurdersraad, zoals over de strategische koers en de juridische splitsing.

Benieuwd naar wat we nog meer gedaan hebben? U leest het in ons jaarverslag 2017.

Een positief jaarresultaat
In 2017 behaalden we een netto geconsolideerd resultaat van € 152,7 miljoen positief. Sinds 2015 waarderen wij ons vastgoed in exploitatie op marktwaarde in verhuurde staat. Dat brengt met zich mee dat veranderingen in waarde van het vastgoed in het resultaat worden verantwoord. Doordat de economie en de woningmarkt aantrekken heeft dit in 2017 geleid tot een positief effect op het resultaat. Vergelijk het met een koopwoning van een particulier. Die is nu waarschijnlijk ook meer waard dan een jaar geleden. Maar hij merkt dat pas feitelijk op het moment dat hij de woning ook daadwerkelijk verkoopt.

Het jaarresultaat is eigenlijk een fictief resultaat. Door al ons vastgoed te verkopen, zouden we in theorie deze marktwaarde kunnen omzetten in geld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet onze doelstelling. We zijn er juist voor om mensen die dat nodig hebben, te voorzien van een betaalbaar huis. Bovendien willen we zorgen voor leefbare buurten en wijken. Daar gaat, naast betaalbare woningen, het geld van Wonen Limburg naartoe. Kortom, we hebben een maatschappelijk beleid en dat heeft tot gevolg dat we onze woningvoorraad in de praktijk niet gaan verkopen en we de marktwaarde nooit zullen realiseren. In ons jaarverslag leggen we nader uit in welk licht het jaarresultaat gezien moet worden.

Onze plannen voor 2018
In 2018 geven we verder invulling aan onze strategische koers. We blijven daarbij sterk inzetten op verduurzaming en het terugbrengen van het energieverbruik en daarmee de woonlasten van huurders. Verder gaan we op zoek naar manieren om bewoners zo veel mogelijk zeggenschap te geven over hun huis en woonomgeving. Wij zijn er om ze waar nodig op maat te ondersteunen. En we maken ons sterk voor (behoud van) gemengde wijken.

 

Uitgelicht

Zoeken