Juridische splitsing: ‘Stichting Wonen Limburg’ en ‘Wonen Limburg Accent’

jessica

Als gevolg van de herziene Woningwet moesten alle woningcorporaties per 1 januari 2018 hun werkzaamheden onderverdelen in twee categorieën. De eerste categorie is de kerntaak. Hieronder valt het aanbieden van huisvesting onder de huurtoeslaggrens en maatschappelijk vastgoed. Deze worden de Diensten van Algemeen Economisch Belang, afgekort DAEB, genoemd . De tweede categorie behelst de overige activiteiten zoals het aanbieden van huisvesting boven de huurtoeslaggrens en overig vastgoed. Dit noemen we niet-DAEB.

juridische splitsing Wonen Limburg

Juridische splitsing

Wonen Limburg splitst haar DAEB en niet-DAEB activiteiten middels een juridische splitsing. We zijn van mening dat deze keuze het beste past bij onze ambitie en strategie. De voornaamste reden hiervoor is dat Wonen Limburg gelooft in het inzetten op geïntegreerde wijken. Wijken die zowel sociale huurwoningen als woningen boven de huurtoeslaggrens kennen. Een variatie aan woningen en aan de mensen die er wonen. Daardoor blijven wijken leefbaar en kleurrijk.
Bij het realiseren van onze ambitie in de niet-DAEB opgave zullen we woningen aan de markt toevoegen, bestemd voor de middeninkomens. We zien dat commerciële partij hier niet of nauwelijks werk van maken op provinciale schaal. En dat terwijl de markt voor  vrije sector huurwoningen in Limburg krap blijft. Kiezen wij voor een juridische splitsing, dan biedt dat flexibiliteit en daadkracht waardoor we samen met onze partners op snelle, efficiënte wijze onze volkshuisvestelijke ambities invullen.
 

Wat betekent de juridische splitsing?

Door de juridische splitsing ontstaat naast de woningcorporatie (Stichting Wonen Limburg) een nieuw bedrijfsonderdeel, de woningvennootschap (Wonen Limburg Accent). De woningvennootschap is 100% eigendom van de woningcorporatie. Een deel van ons bezit, dat boven de huurtoeslaggrens mag zitten, gaat over van DAEB naar niet-DAEB. Dit is nodig om de niet-DAEB tak levensvatbaar te maken en omdat we de ambitie voor de middeninkomens niet alleen maar met nieuwbouw of aankoop  kunnen en willen verwezenlijken.
 

Wat merken onze huurders van een juridische splitsing?

In de kern merken de huurders hier niets van. Het beleid van Wonen Limburg geldt voor zowel de DAEB als de niet-DAEB tak. Huurt iemand nu een sociale huurwoning, dan wordt dat niet ineens een vrije sectorwoning. Bij mutatie kan de woning worden aangeboden boven de huurtoeslaggrens. De wensportefeuille blijft onverkort geldig over de twee categorieën. Dit wil zeggen dat de kernvoorraad sociale huur hetzelfde blijft als bij een administratieve splitsing. Wij maken de niet-DAEB tak ook onderdeel van de prestatieafspraken met de gemeenten en Huurdersorganisaties.  
 

Wonen Limburg

De Bedrijfsonderdelen Stichting Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent opereren gezamenlijk onder de naam Wonen Limburg. Ook de informatie en contactgegevens op onze site gelden voor beide bedrijfsonderdelen

 

Uitgelicht

Zoeken