Meerjarige prestatieafspraken met de gemeente Venlo

ine

Gemeente Venlo heeft samen met woningcorporaties Woonwenz, Antares en Wonen Limburg en de HuurdersbelangenVereniging Venlo meerjarige prestatieafspraken 2023 - 2026 ondertekend.

prestatatieafspraken venlo

Urgentie tot samenwerking
De Woningwet schrijft voor dat de lokale driehoek bestaande uit corporaties, huurders en gemeente jaarlijks prestatieafspraken moeten overeenkomen. Met het zetten van de handtekeningen onder de meerjarige prestatieafspraken bekrachtigt de lokale driehoek dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het wonen en de leefbaarheid in de gemeente Venlo. Gezien de wooncrisis, energiecrisis en ongekende inflatie voelen partijen meer dan ooit de urgentie tot samenwerken. Dit blijkt ook uit de toenadering die is gezocht vanuit de lokale driehoek met zorgpartijen en het zorgkantoor op het thema wonen en zorg. Wethouder Tom Verhaegh benadrukt het belang van samenwerking met en tussen deze partijen: ‘Ik ben heel blij dat we dit akkoord hebben kunnen sluiten. We gaan veel bouwen de komende jaren. En dat is hard nodig, veel jongeren zoeken een geschikte eerste woning en bij de senioren zien we een zoektocht naar kleinere woningen en appartementen. Dat alles kunnen we nu realiseren.’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Volkshuisvestelijke prioriteiten
Hoofdthema’s in de prestatieafspraken, ook wel volkshuisvestelijke prioriteiten genoemd, voor 2023 - 2026 zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen, leefbaarheid in buurten en wijken, wonen en zorg en duurzaamheid. Per thema beschrijven de prestatieafspraken 2023 - 2026 welke prioriteiten er worden gesteld in de samenwerking, naast de reguliere werkzaamheden. De prioriteiten variëren van de woningbouwopgave in de gemeente Venlo, tot het betaalbaar houden van (sociale) huurwoningen. Verder gaat het ook over onderwerpen als veilige, leefbare en duurzame wijken. 

Concrete investeringen 
De drie woningcorporaties, samen eigenaar van bijna 30% van de woningvoorraad in de gemeente Venlo, bouwen in 2023 ruim 216 nieuwe huurwoningen. Voor de periode tussen 2024 – 2026 komen hier nog ruim 1.420 huurwoningen bij. Verder investeren zij in 2023 ruim €15 miljoen in renovatie en (duurzame) verbeterprojecten. Voor de periode 2023 – 2026  betreft dit ruim €62,3 miljoen. Net als in voorgaande jaren wordt ook nu weer fors geïnvesteerd in leefbaarheid. Voor het jaar 2023 betreft het een investering van ruim €2,3 miljoen en voor de periode 2023 – 2026 zo’n €7 miljoen.

Prestatieafspraken inzien? 
Woningcorporaties moeten de ondertekende prestatieafspraken delen met de minister van Wonen en Rijksdienst. Benieuwd naar de prestatieafspraken? Lees hier het document.

Uitgelicht

Zoeken