Nieuwe bewoners en kansen voor Schuttersveld Venray

esther

Schuttersveld krijgt een tweede leven met nieuwe bewoners en gebruikers. Naast de inmiddels al gerealiseerde 35 Wonen Limburg Kompaswoningen voor tijdelijk wonen nemen zes maatschappelijke partijen deel aan dit unieke concept. MET ggz, Wauw speciaal voor jou, Allerlei Gastvrij, Bureau Andersom en UniK nemen vanaf het einde van het jaar hun intrek. Logeerhuis Kapstok blijft op de vertrouwde plek.

onthulling bouwbord

Samen voor de wijk
Schuttersveld vormt al jaren een centrale plek in de wijk met een bijzondere band met de bewoners van de wijk Noord-West, maar ook met de rest van Venray. Ook na het vertrek van De Zorggroep en met de nieuwe bewoners verwacht eigenaar Wonen Limburg dat deze spilfunctie blijft bestaan. Of dat nu gaat om een maatschappelijke partner of een bewoner van een Kompaswoning, iedereen vormt een actieve schakel in het samen wonen, leren en werken in de wijk. ‘Schuttersveld biedt perspectief voor alle bewoners in de wijk ‘ aldus wijkbewoner Theo van de Laar, tevens lid van de adviescommissie.

Samen investeren
De maatschappelijke partners leveren een bijdrage aan het beheer en de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving van Schuttersveld. Ook investeren zij financieel in het gebouw.

Zo neemt Wonen Limburg een groot deel van de verbouwingskosten voor haar rekening. De andere maatschappelijke partners nemen een risico in hun rol als verhuurder. Gemeente Venray biedt indien nodig een leegstandsvergoeding voor een aantal maatschappelijke partners. ‘Deze samenwerking vraagt om vertrouwen in elkaar. Door de goede samenwerking vanaf het eerste moment is dat zeker aanwezig’, benadrukt wethouder Anne Thielen.

Actieve bijdrage bewoners
Ook van de bewoners van de 35 Kompaswoningen wordt een actieve bijdrage verwacht. Elkaar helpen waar het kan en samen zorgen voor een fijn, leefbaar woongebouw. Bij de toewijzing van de Kompaswoningen is daarom de motivatie van de nieuwe bewoner van belang. ‘Schuttersveld maakt het nieuwe bewoners mogelijk om er twee tot vijf jaar te wonen, ook al ben je maar kort ingeschreven als woningzoekende. Zo bieden we bewoners de tijd en ruimte om zich voor te bereiden op hun volgende woonstap. We vinden het daarom vanzelfsprekend dat zij hun steentje bijdragen aan de buurt’, aldus Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg. En hoe die bijdrage er uit ziet, is aan de bewoner zelf.

Uitgelicht

Zoeken