Onderhoudspartners bekend

helen

Op dinsdag 11 oktober zijn de contracten getekend en is de samenwerking met de zeven gekozen netwerkpartners feestelijk ingeluid. Het beheren en onderhouden van onze woningen gaan we anders vormgeven en inrichten. En gaan we doen samen met zeven (deels) nieuwe partners die vanaf 1 januari 2023 het onderhouden en verbeteren van onze huurhuizen en overig vastgoed gaan verzorgen. De looptijd van de contracten is 7 tot 10 jaar.

Sámen werken aan een fijn thuis

De nieuwe partners gaan weliswaar regionaal werken, maar de samenwerking tussen alle partijen vormt een wezenlijk onderdeel van de strategie om tot een betere dienstverlening te komen en te blijven zorgen voor betaalbare, fijne huizen voor haar bewoners.

‘Essentieel voor deze nieuwe samenwerking is dat we als corporatie niet meer voorschrijven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Maar dat onze netwerkpartners in de regie zijn en op basis van kwaliteitskaders hun werkzaamheden plannen. Het gaat dan om het dagelijks- en planmatig onderhoud, maar ook renovatie- en energie projecten. Door de efficiënt ingerichte processen met duidelijke verantwoordelijkheden en kaders worden de reparatieverzoeken van bewoners vlug afgewikkeld én in één keer goed. En zo mogelijk gecombineerd met al geplande werkzaamheden. Minder overlast én een betere dienstverlening naar onze bewoners.’ licht onze bestuurder Ger Peeters toe.

 

Feestelijk tekenmoment van de contracten

In totaal zeven bedrijven zijn gecontracteerd om met elkaar en in samenwerking met ons de ruim 28.000 huizen en overig vastgoed te gaan onderhouden en verbeteren.

Het gaat om samenwerkingsverband Van der Meijs – Van de Ven, samenwerkingsverband Gilde Limburg (Manders Totaal, Raedts, Brinkman, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Driessens en Gebr. Janssen), samenwerkingsverband Limburg Integraal (Maasveste Berben Bouw, Jac Ruijters (schilder en onderhoud) en Cuypers-Pex), Coen Hagedoorn Bouwgroep en Smeets Groep. De bedrijven Feenstra en Kemkens verzorgen vanaf 1 januari 2023 het onderhouden en verbeteren van de technische installaties. 

Ger Peeters: “Een belangrijk uitgangspunt in deze aanbesteding was dat in principe groot en klein kon inschrijven. Zodat ook combinaties van kleinere lokale bedrijven konden reageren. Die lokale verankering vinden wij belangrijk. Goed zorgen voor onze huizen is één ding. Als sociaal gedreven huisvester gaat het ons uiteindelijk om de mensen die erin wonen. En daarom zien wij het belang van die regionale werkgelegenheid. We zijn dan ook heel blij dat naast regionale bedrijven er ook twee regionale samenwerkingsverbanden in het netwerk aan de slag gaan voor het onderhouden en verbeteren van onze huizen.’

De nieuwe contracten voor de algemene onderhoudsportefeuille gaan in vanaf 1 januari 2023 en hebben een looptijd van 7 tot maximaal 10 jaar.

 

Onderhoudspartners onderverdeling per buurtwinkel / plaats
Buurtwinkel / Plaats  De woning (binnen en buiten) en algemene ruimte
Panningen en Horst Van der Meijs - Van de Ven
Venray Gilde Limburg
Weert en Roermond  Limburg Integraal
Parkstad Coen Hagedoorn Bouwgroep
Sittard en Maastricht Smeets Groep

 

Uitgelicht

Zoeken