Onze PSO certificering is verlengd

ine

In 2020 heeft Wonen Limburg voor het eerst met succes een PSO-audit doorlopen.

PSO

Resultaat hiervan was dat wij direct het PSO certificaat trede 3 wisten te behalen, waarmee wij één van de koplopers werden als het gaat om sociaal ondernemen en bijdragen aan arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Een PSO certificaat is 2 jaar geldig en dat betekent dat wij in het voorjaar een nieuwe PSO-audit moesten doorlopen. En weer met succes! Wonen Limburg is tot 1 juni 2024 gecertificeerd met PSO trede 3.

Meer dan een dak boven het hoofd
Stephan Theunissen, directeur Bedrijfsvoering, is trots dat het certificaat is verlengd. “Als grootste woningcorporatie van Limburg zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die reikt verder dan het bieden van een dak boven het hoofd voor die mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Het draait ook om het bieden van toekomstperspectief voor bewoners. En vooral voor die bewoners voor wie een positie op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Social return is daarom niet meer weg te denken uit ons inkoopproces én binnen Wonen Limburg zelf.”

PSO: een onafhankelijk meetinstrument én keurmerk
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van onafhankelijk onderzoeksorganisatie TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, trede 1, trede 2 en trede 3.

Uitgelicht

Zoeken