Ruimte voor sociale huurwoningen én klimaatoplossingen in Helden

ine

Gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg tekenden vandaag een intentieovereenkomst voor locatie de Pas in Helden. Die basisschool vertrekt binnenkort naar de locatie Odaschool. Voor de locatie de Pas zijn door het college twee belangrijke uitgangspunten benoemd: sociale huurwoningen en de noodzaak om klimaatoplossingen en groen ruimte te geven.

de pas

Namens Wonen Limburg heeft Manager Gebiedsontwikkeling Projecten Femke Boonen de intentieovereenkomst getekend.
 

Ruimte voor klimaatoplossingen en groen
Bij alle ontwikkelingen is tegenwoordig meer aandacht voor het klimaat. Op deze locatie is door de lager gelegen weg het risico op wateroverlast groter, staan er waardevolle bomen en is hittestress een belangrijk thema. Daarom heeft het college nadrukkelijk uitgesproken hiervoor oplossingen te zoeken op deze locatie. 

Keuze sociale woningbouw
In Helden loopt de ontwikkeling van sociale huurwoningen ruim achter op de vraag. Zeker nu het aantal mensen dat een beroep doet op een sociale huurwoning stijgt. Omdat er geen andere locaties in Helden beschikbaar zijn op dit moment, hebben sociale huurwoningen de voorkeur, boven koopwoningen of zorgwoningen. 

‘Ik ben blij dat Wonen Limburg enthousiast is om woningen toe te voegen op locatie de Pas’, geeft wethouder Wanten aan. ‘Het wordt een mooie uitdaging om klimaatoplossingen te combineren met woningbouw. Naast het bouwen van woningen blijven een leefbare buurt, elkaar ontmoeten en samen zorgen voor elkaar belangrijke uitgangspunten. Het een kan niet zonder het ander.’ 

Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, vult aan: “Het is mooi dat het college gekozen heeft voor sociale huurwoningen. We zien in Helden een tekort hieraan en dat verdient dus aandacht. Het is goed om te zien dat die aandacht er ook is. Bovendien past dit in de afspraken die we samen met de gemeente hebben gemaakt. Wij creëren graag met de gemeente en in gesprek met de omwonenden een mooie aanvulling op de buurt. De eerste stap is te onderzoeken wat haalbaar is op deze locatie.

Stedenbouwkundig bureau
Wonen Limburg en de gemeente hebben een stedenbouwkundig bureau gekozen dat gaat helpen om alle uitdagingen bij elkaar te brengen. Samen zoeken we naar een nieuwe invulling met woningen waar dringend behoefte aan is, met oog voor het klimaat, behoud van bestaand groen, leefbaarheid, en de uitstraling van de buurt en de buitenruimte. Het bureau heeft ook de opdracht meegekregen om in gesprek te gaan met de omgeving. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht. Eind 2022 moet duidelijk worden of het plan voor herontwikkeling van locatie de Pas met sociale huurwoningen haalbaar is.

Uitgelicht

Zoeken