Samen werken aan het realiseren van úw toekomstige woonwensen

ine

Tot 26 januari was het mogelijk de vragenlijst ‘Samen Wonen’ van Wonen Limburg in te vullen, waarin we u vroegen naar uw toekomstige woonwensen. En dat het onderwerp ook bij u leeft is gebleken uit de grote hoeveelheid reacties. Meer dan 3.500 vulden de vragenlijst in! Ruim 500 gaven aan verder met ons te willen praten. En dat is ook precies wat we gaan doen!

Samen wonen

De eerste stap is gezet!
Met de resultaten gaan we samen met (toekomstige) bewoners werken aan het helpen realiseren van hun woonwensen. Een eerste kennismaking met deze groep van 500 geïnteresseerden (zij gaven in de vragenlijst aan met ons hierover in gesprek te willen gaan) is inmiddels gepland. De uitnodiging voor deze interactieve bijeenkomst (op zaterdag 7 april) hebben zij inmiddels ontvangen.

Wilt u er ook bij zijn?
Het kan zijn dat u de vragenlijst gemist heeft. Of dat u die wel heeft ingevuld en u bij nader inzien toch met ons hierover in gesprek wilt. Geen probleem! Mail dan naar samenwonen@wonenlimburg.nl en u ontvangt van ons een uitnodiging.

En verder?
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten van deze eerste bijeenkomst. Hou onze website en Facebook pagina in de gaten.

 

Uitgelicht

Zoeken