Samenwerking Sittard-Geleen om uithuiszetting te voorkomen

esther

De vier woningcorporaties die in Sittard-Geleen actief zijn, hebben een convenant gesloten met de gemeente. Daarin spreken ZoWonen, Wonen Limburg, Zaam Wonen, Woonpunt en de gemeente af zich gezamenlijk in te zetten om uithuiszetting als gevolg van oplopende huurachterstanden te voorkomen.

Samen gaan de vijf partijen inwoners optimaal ondersteunen bij financiële zorgen en problemen. Daardoor krijgen huurders een beter en sneller perspectief op een schuldenvrije situatie. Sittard-Geleen en de corporaties gaan hun kwaliteiten en kennis bundelen om dit doel te bereiken.

Vroeg signaleren
De gemeente en de woningcorporaties werken al enige tijd samen op het gebied van vroegsignalering. In de praktijk blijkt echter dat ‘de zeef’ van vroegsignalering niet fijnmazig genoeg is om iedereen te behoeden voor verder oplopende schulden. Het vandaag ondertekende convenant is dus eigenlijk een logisch vervolg om te komen tot een meer sluitende aanpak om uithuiszetting te voorkomen.

Wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken): “Iedereen kan tegenslag in het leven ondervinden, en dan raak je soms snel in de problemen. Het is belangrijk dat we allemaal samen proberen te voorkomen dat het grote problemen worden. Ik ben heel blij met dit convenant, en met de samenwerking. De woningcorporaties zijn voor ons heel belangrijke partners.”

Marty van Dam (Wonen Limburg): “Met oprechte aandacht, een goed beschikbaar netwerk en steeds in contact te blijven met onze bewoners is er altijd een passende oplossing te vinden.”

Het convenant richt zich op inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen met een oplopende huurachterstand, waarbij uithuiszetting dreigt. Het convenant heeft nadrukkelijk geen betrekking op (dreigende) uithuiszettingen vanwege zaken als overlast, fraude, hennepkwekerijen of overbewoning.

Uitgelicht

Zoeken