Samenwerking met projectontwikkelaar JPO

helen

De vraag naar betaalbare (huur)woningen blijft groot. We hebben de ambitie om elk jaar 500 nieuwe woningen te bouwen om mensen een fijn thuis te bieden in een prettige woonomgeving. In JPO zien wij een partner die samen met ons deze uitdaging aan kan gaan. We hebben afgesproken samen op te trekken in diverse gebiedsontwikkelingen in de provincie Limburg. Zodat we door deze integrale aanpak samen kunnen bouwen aan fijne buurten en wijken waar de bewoners zich thuis voelen.

tekenmoment jpo en wl

Integrale aanpak met impact

Wonen Limburg en JPO hebben al eerder samengewerkt; op dit moment werken we samen aan het eerste natuurinclusieve woongebied in Limburg: ‘Aan de Vallei’ in Roermond. Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg “Naast onze concrete samenwerking in Roermond gaan we de komende periode met elkaar onderzoeken op welke wijze onze strategische samenwerking ook op andere locaties in de provincie tot uiting kan komen, zoals in Heerlen, Panningen, Maastricht en op het Veilingterrein in Venlo. Om daar samen op te gaan trekken in de integrale aanpak van een hele wijk of buurt. Zodat we daar ook echt impact kunnen maken voor de bewoners. Want daar zetten wij als corporatie flink op in: bewoners in de toekomst prettig met elkaar laten samenleven.”

 

Samen gelukkig

Directeur JPO Nadja van Es: “Deze samenwerking voelt goed. De menselijke maat is onze toetssteen, in onze projecten maar ook in onze samenwerking. We vinden elkaar in het idee dat vastgoed niet gaat over stenen, maar over mensen. Beide willen we iets betekenen voor een ander. Vanuit een breed gedragen visie duurzame plekken creëren waar mensen zich thuis en veilig voelen. Waar je op jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten. Plekken die meer geven dan nemen, sociaal verbinden, waar geluk alle ruimte krijgt.”

 

kernwaarden jpo en wl

Uitgelicht

Zoeken