Samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad Wonen Limburg geactualiseerd

ine

De hoofdlijnen van de samenwerking met de Huurdersraad Wonen Limburg, huurdersorganisaties en bewonerscommissies liggen vast in een overeenkomst.

samenwerking

Door onder andere gewijzigde wetgeving was het tijd om de overeenkomst uit 2015 te actualiseren. Op 12 april werd daartoe een nieuwe versie ondertekend.

Jaarlijkse themadag
De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst werd getekend tijdens de jaarlijkse themadag. Dit keer vond deze plaats in de regio Roermond. In De Graasj werd gesproken over het concretiseren van participatie rondom de thema's duurzaamheid, wonen en zorg en zelfbeheer. Daarna stond een bezoek aan de Woonzorgbrigade en de Donderse Moestuin op de Donderberg op het programma. En ook een volledig energetisch aangepakte woning aan de Fakkelweg in St. Odiliënberg.

 

Uitgelicht

Zoeken