Slotmanifestatie Aurora Heerlen een groot succes! Een sociaal kunstproject met veel impact.

Linda van Dalen

Op zaterdag 4 juni was het moment waarop lang is gewacht; dé slotmanifestatie van Aurora in Heerlen. Groot feest voor alle betrokkenen om de impact van dit sociale kunstproject en de mooie samenwerkingen te vieren. Wonen Limburg, de bewoners, Stichting Street Art en BoaMistura presenteerden de transformatie van Aurora. Het woongebouw staat letterlijk én figuurlijk weer goed in de verf! De bewoners voelen zich weer verbonden, helpen elkaar en zijn vrolijk als de voordeur opengaat. Dit grootschalige kunstproject heeft op het gebied van toekomstperspectief, verbinding en imagoverandering fantastische dingen teweeg gebracht. Dat is groots gevierd!

Kunst als inspiratie voor verandering
Het Spaanse kunstenaarscollectief Boa Mistura zet zich wereldwijd in voor kunst als inspiratie voor verandering met actieve bewoners als belangrijk uitgangspunt. Samen met Stichting StreetArt, bewoners en Wonen Limburg hebben zij het idee uitgewerkt om van Aurora een woongebouw te maken om trots op te zijn. Dat is in het geval van Aurora absoluut gelukt! Het kunstproject heeft gezorgd voor reuring, verbinding en toevallige ontmoetingen. Het is een plek waar mensen zich nu nog meer thuis voelen, trots zijn en zicht gewaardeerd voelen. “Het kunstproject heeft sommige bewoners weer toekomstperspectief gegeven. In samenwerking met onder andere Werk voor Heerlen, Wonen Limburg, BoaMistura en ketenpartners zijn enkele bewoners weer betaald aan het werk of hebben weer een mooie dagbesteding”, aldus Marty van Dam, directeur Mens en Maatschappij bij de woningcorporatie.

Imago boost
Waar Aurora eerst geassocieerd werd met een slecht imago wordt er nu gesproken over de imposante muurschilderingen. Het kunstproject heeft Aurora en het gebied naar een hoger level getrokken. Enerzijds is het project aangepakt voor de bewoners, anderzijds willen Wonen Limburg en Stichting Street Art hiermee aansluiten bij de ontwikkelingen in Heerlen-Noord. Een stadsdeel waar het leven voor iedereen aangenaam is. Sámen leven met een plek voor iedereen. Peter Fransman, voorzitter Stichting Street Art: “Voor ons is dit het project waar alles in samenkomt wat wij met street art en met de stad Heerlen voor ogen hebben. En ook nog eens in dit formaat. In een woord: grandioos.”

Groots gevierd
Maanden is er hard gewerkt aan de slotmanifestatie van Aurora. Alle facetten voor een geslaagd feest zaten erin; muzikale en creatieve workshops, lekkere hapjes gemaakt door de bewoners en vertier voor de allerkleinsten bewoners. In de avond voegden ook de sponsoren en bestuurders zich bij de groep waarna er in informele setting gesproken werd over de totstandkoming van het project, wie hierbij betrokken is geweest en wat het kunstwerk betekent voor de stad en de bewoners, hoe kunst de verbindende factor is en waarom Aurora een sociaal kunstwerk is. Leo een van de bewoners: “Ik had vooraf nooit gedacht dat het kunstproject voor mij zoveel zou veranderen. Vroeger was ik niet zo sociaal met andere mensen. Voor een groep spreken had ik niet gedurfd. Nu geef ik zelfs rondleidingen in en rondom Aurora. Dat vind ik fantastisch om te doen.”

Toekomst – ontwerp binnentuin
Het lectoraat Smart Urban Redesign van Zuyd Hogeschool is met zijn nieuwe urban living lab en zijn partners Wonen Limburg en gemeente Heerlen sinds november 2021 actief in Heerlen-Noord en in de Aurora-flat. In dit urban living lab ontwikkelt een groep studenten van uiteenlopende opleidingen en nationaliteiten, samen met bewoners en partners, scenario’s voor de toekomstige invulling van de binnenplaats van Aurora. Specifieker wordt een sociale, circulaire en klimaatadaptieve inrichting geambieerd met als doel het welzijn van de lokale gemeenschap te ondersteunen en bevorderen. “Het is een mooie en dankbare taak om samen met onze studenten en partners vanuit onderwijs- en onderzoeksperspectief een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Heerlen-Noord en de Auroflat”, aldus Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign bij Zuyd Hogeschool.”

Dit kunstproject is mede door financiële steun van de Provincie Limburg, gemeente Heerlen, IBA Parkstad, Parkstad Limburg, Rabobank en Stichting Street Art en Wonen Limburg gerealiseerd.  

Uitgelicht

Zoeken