Wonen Limburg gaat de wijk in

esther

Maandag 19 november zijn we gestart met een rondgang door de wijk Brukske. Onze medewerkers gaan huis aan huis om met de bewoners in gesprek te gaan over hun woning. De huisbezoeken kondigen we vooraf via een brief bij de bewoners aan.

Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg: “We hebben een team samengesteld van enkele medewerkers die de komende maanden diverse dagen in de week in de wijk aan het werk zijn. Hun uitvalsbasis is het MFC, daar kunnen bewoners ook langskomen. We doen dit omdat we de afgelopen periode bij al onze woningen in Brukske onderhoud en energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. We horen graag van de bewoners hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Ook lopen we met de bewoners door het huis om te bekijken of er nog sprake is van ‘oude’ vochtplekken, die nog aangepakt moeten worden. En nemen we graag de tijd om goed uit te leggen hoe de bewoners hun woning ná de renovatie het beste kunnen gebruiken. Want juist ook een goed geïsoleerde woning vraagt om een goede ventilatie en verwarming om nieuwe vochtproblemen te voorkomen."

“Echter kunnen ook hele andere zaken aan de orde komen. De leefbaarheid in de wijk bijvoorbeeld”, vervolgt Peeters. “We willen breed inventariseren wat bewoners in de wijk bezighoudt.” In eerste instantie gaan de medewerkers vooral de gesprekken aan en halen ze informatie op. Waar mogelijk en wenselijk ondernemen ze meteen actie. Zaken die meer tijd vergen, worden op een later moment opgepakt. Ook bekijken we of er andere partijen kunnen worden aangehaakt, zoals het wijkteam, de GGD en de energiecoaches van de corporatie.

Wonen Limburg kreeg eind augustus een rapport aangeboden door de SP waarin werd aangegeven dat er sprake zou zijn van veel vochtproblemen in Brukske. De corporatie begon eind 2017 aan de laatste sprint van energetische verbeteringen waarbij 600 woningen in Brukske worden gerenoveerd. Inmiddels zijn de laatste woningen aan de beurt. Daarmee is Brukske de eerste wijk in Venray die helemaal energetisch is aangepakt. Peeters: “Als er nu nog ergens sprake is van nieuwe vochtproblemen, moeten we helder krijgen of er dan toch nog ergens een technisch mankement is. Dan schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in die via metingen in de woning de oorzaak kan achterhalen. Blijkt het geen technisch mankement te zijn, maar een gevolg van de manier waarop in de woning geleefd wordt, dan geven we extra aandacht aan voorlichting.”  

 

Uitgelicht

Zoeken