Wonen Limburg scoort een mooi gemiddelde in de benchmark woningcorporaties

esther

Ieder jaar vindt er een benchmark plaats waarin ruim 300 woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Deze benchmark wordt uitgevoerd door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Er worden vijf onderwerpen gemeten. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Op alle vijf scoren we ook dit jaar weer een mooie B.

Benchmark 2018

 

Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Hieronder leest u een beknopte toelichting op de gemeten onderwerpen.

Huurderstevredenheid
Nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn net iets meer tevreden over Wonen Limburg dan het landelijk gemiddelde. Huurders die hun woning verlaten, zijn wat minder tevreden over ons dan landelijk gemiddeld. Wel zien we bij het laatste onderdeel het verschil kleiner worden.

Betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen ligt met € 510,- iets onder het landelijk gemiddelde van € 516,-.

Duurzaamheid
Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen liggen we nog steeds mooi op schema. Met een gemiddelde Energie-index van 1,61 zijn we hard op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020. Daarmee scoren we beter dan de gemiddelde Energie-index in de branche (1,65).

Bedrijfslasten
We brachten onze bedrijfslasten verder omlaag naar gemiddeld € 830,- per woning. Daarmee zitten we € 66,- hoger dan het gemiddelde in de sector.

Onderhoud en woningverbetering
Onze kosten voor onderhoud en woningverbetering liggen per woning iets lager dan gemiddeld (€ 1.988,- ten opzichte van € 2.091,-) en de ervaren woonkwaliteit ligt ook wat hoger (7,2 versus 6,9).

 

Uitgelicht

Zoeken