Bezwaar maken tegen de huurverhoging

ine

Bent u het niet eens met de hoogte van de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. De huurverhoging gaat normaal gesproken in per 1 juli van het jaar.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging:
•    De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
•    De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
•    In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
•    Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
•    U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
•    De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
•    Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huurverhoging voorstellen.

Hoe kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging indienen?
Maak voor uw bezwaar altijd gebruik van het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging en stuur dit op naar Wonen Limburg of Wonen Limburg Accent.

 Dat kan per post naar:
 Postbus 1254
 6040 KG  Roermond

Of per mail naar:
post@wonenlimburg.nl.

 Of lever het formulier in bij de dichtstbijzijnde buurtwinkel.

Zorgt u ervoor dat uw bezwaar vóór 1 juli  bij ons binnen is. Alleen dan kunnen we uw bezwaar in behandeling nemen.

Uitgelicht

Zoeken