Eenmalige huurverlaging

ine

Hieronder vindt u informatie over de eenmalige huurverlaging.

Goed nieuws voor veel huurders
Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor veel huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze eenmalige huurverlaging geldt voor huurders met een laag inkomen.  Dit zijn huurders die een inkomen hebben van maximaal 120% van het minimuminkomen volgens de Wet op de huurtoeslag.
 
Voldoet u aan de voorwaarden en had u in 2021 al een laag inkomen? Dan krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen. U krijgt in mei 2023 vanzelf een brief van ons.
 
U krijgt deze eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:
- U huurt op 1 maart 2023 een sociale huurwoning. En u bent na deze datum niet verhuisd.
- Uw netto huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
- U woont alleen en uw inkomen over 2021 is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt). 
- U woont met 2 of meer personen en uw inkomen over 2021 is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).
 
Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.
 
knipsel inkomens
 
Wat als uw inkomen na 2021 is gedaald? Dan kunt u toch een eenmalige huurverlaging aanvragen
De Belastingdienst gebruikt uw inkomen van 2021 om te controleren of u recht heeft op een lagere huur. Had u in 2021 nog geen inkomen onder 120% van het sociaal minimum, maar nu wel? En krijgt u voor 1 mei van ons een brief dat u huur omhoog gaat? Dan kunt u zelf bij ons aangeven dat u denkt recht te hebben op een lagere huur. Dan hebben we een aantal gegevens van u nodig. Die staan op het aanvraagformulier huurverlaging. Klik hier voor het aanvraagformulier huurverlaging. Wilt u liever het formulier zelf invullen en opsturen? Dat kan ook. Klik hier voor het formulier. Meer weten over de inkomensverklaring of hoe u deze aanvraagt? Kijk hier. Of bel ons op telefoonnummer 088 – 385 0800 voor meer informatie. U kunt ook binnenlopen in een van onze buurtwinkels.
U kunt huurverlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. De huurprijsgrens van € 575,03 geldt tot 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 geldt een andere huurprijsgrens, die nog moet worden vastgesteld.
 
Ingangsdatum eenmalige huurverlaging als u zelf een aanvraag doet
Vraagt u zelf om eenmalige huurverlaging, dan is het belangrijk dat u de benodigde gegevens compleet aanlevert. Alleen dan kunnen we uw aanvraag beoordelen. Binnen drie weken na uw verzoek om huurverlaging, ontvangt u een antwoord van ons. De ingangsdatum van die huurverlaging is op de 1e dag van de 2e maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.
Bijvoorbeeld:
op 1 augustus vraagt u om huurverlaging;
uiterlijk 21 augustus hoort u van ons of u huurverlaging krijgt;
uiterlijk 1 oktober gaat de huurverlaging in.
 
Belangrijk: check uw huurtoeslag in verband met de eenmalige huurverlaging
Wij geven de verlaging van uw huurprijs door aan de Belastingdienst. Maar let op: Controleer of de Belastingdienst de huurverlaging goed verwerkt. De Belastingdienst maakt namelijk een nieuwe berekening van de huurtoeslag, omdat u een huurverlaging krijgt. Het kan enige tijd duren voordat de Belastingdienst deze berekening maakt. Hierdoor kan het zijn dat u te veel huurtoeslag ontvangt die u weer moet terugbetalen.
Geef ook andere veranderingen in bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin of inkomen zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Ook die veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Via www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u uw gegevens controleren. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand.

Zoeken