Huurverhoging

ine

Hieronder vindt u informatie over de huurverhoging per 1 juli 2023.

Voor de meeste huurders geldt: uw huur gaat maximaal 2,6% omhoog
Elk jaar mogen woningcorporaties de huren van de sociale huurwoningen verhogen. De overheid heeft bepaald dat voor de meeste huurders de huur vanaf 1 juli 2023 maximaal 3,1% mag stijgen. 

Voor huurders van een vrije sector woning
Woont u niet in een sociale huurwoning, maar in een vrije sector huurwoning? Dan verhogen we de huur van uw woning per 1 juli 2023 met maximaal 4,1%.

Waarom een huurverhoging?
Betaalbaarheid is een belangrijk thema voor Wonen Limburg. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag mogelijk te houden. Daarom hebben we ook landelijk afgesproken dat we niet met inflatie verhogen zoals voorgaande jaren, maar lager conform de CAO-loonontwikkeling.
Willen wij blijven investeren in nieuwbouwwoningen, in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten en in het energiezuinig maken van onze woningen, dan is die huurverhoging nodig. Zeker nu de kosten voor nieuwbouw en onderhoud enorm stijgen. 

Uitgelicht

Zoeken