Huurverhoging 2022

ine

Een keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren van hun woningen verhogen.

Betaalbaarheid is een belangrijk thema voor Wonen Limburg. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag mogelijk te houden.
Willen wij echter blijven investeren in nieuwbouwwoningen, in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten en in het verduurzamen van onze woningen, dan is die huurverhoging helaas ook nodig. Zeker nu de kosten voor nieuwbouw en onderhoud enorm stijgen.
Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. 

Huurverhoging 2,3%
In 2022 bedraagt de huurverhoging voor alle huurders van Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent 2,3%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage over 2021. In sommige gevallen kan het percentage iets lager uitvallen. Dat is afhankelijk van de kwaliteit van de woning in combinatie met de huidige huurprijs.


De meest gestelde vragen over de huurverhoging hebben we hier voor u verzameld.

Wilt u weten hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Kijk dan hier.

Uitgelicht

Zoeken