Huurverhoging 2019

ine

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat we samen blijven investeren in een thuis. Een thuis is niet alleen een fijne woning maar ook een prettige woonomgeving. En dat is ook een betaalbare woning. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag mogelijk te houden.

Investeren in een thuis
Een keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren van hun huizen verhogen. Willen wij blijven investeren in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten, in het verduurzamen van onze woningen en willen wij de jaarlijkse verhuurderheffing aan de overheid betalen, dan is die huurverhoging helaas ook nodig. Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. Dit jaar is de individuele maximale toegestane huurverhoging 4,1% tot 5,6%.

Huurverhoging 1,6%
We kiezen er bewust voor om ruim onder dat vastgestelde maximum van het Ministerie te blijven. Afgelopen jaren baseerden we de huurverhoging op het inkomen van de huurder. Dat is dit jaar niet het geval. In 2019 bedraagt de huurverhoging voor alle huurders van Wonen Limburg 1,6%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage over 2018.

De meest gestelde vragen over de huurverhoging hebben we hier voor u verzameld.

Wilt u weten hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Kijk dan hier.

Uitgelicht

Zoeken