Meest gestelde vragen over de huurverhoging 2022

ine

U heeft de jaarlijkse brief over de huurverhoging van ons ontvangen. Misschien is iets u niet duidelijk en hebt u vragen. Lees dan de meest gestelde vragen eens door.

De vragen die ons regelmatig gesteld worden over de huurverhoging zetten wij voor u op een rij.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?
De huur wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd. Voor 1 mei stellen wij u schriftelijk op de hoogte.

Ik ontvang huurtoeslag. Moet ik de jaarlijkse huurverhoging ook doorgeven aan de Belastingdienst?
Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent geeft de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst. Wij sturen u vóór 1 mei een brief over de huurverhoging samen met een nieuwe huurspecificatie.

Is er ook een maximum voor de huurprijs van mijn woning?
De huur van uw woning mag niet boven de maximaal redelijke huur uitkomen. Waar die grens precies ligt, hangt af van de kwaliteit van de woning.
Een puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte, WOZ-waarde, energielabel en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op, ook wel de maximaal redelijke huur genoemd. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Waar vind ik informatie over het puntensysteem ofwel de woningwaardering voor mijn huis?
U kunt het overzicht van de woningwaardering van uw huis telefonisch opvragen bij ons WoonAdviesTeam via 088 – 385 0800 of mail naar post@wonenlimburg.nl.

Welke huurverhoging krijg ik maximaal?
Alle huurders van Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent krijgen dit jaar een huurverhoging van 2,3%. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer over 2021.

Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd door Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent. Moet ik de automatische afschrijving laten aanpassen?
Nee, die past Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent automatisch aan. U hoeft dus niets te doen.

Ik betaal de huur via een betaallink per e-mail. Moet ik iets doen?
Nee, u hoeft niets te doen. Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent passen het bedrag voor u aan.

Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?
Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank.

Een derde betaalt voor mij de huur. Moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?
Betaalt een derde partij uw huur (bijvoorbeeld een bewindvoerder)? Geef dan op tijd de nieuwe huur aan deze partij door. Zo voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.

Betalingsprobleem? Meld het ons
Kunt u de huur nu of straks niet meer betalen? Wacht niet te lang en meld u bij ons! Dan kan telefonisch via telefoonnummer 088- 3850800 of via het e-mailadres post@wonenlimburg.nl. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Uitgelicht

Zoeken