Samen Wonen. Iets voor u?

Ingrid Bekker

In de toekomst gaan andere woonbehoeften ontstaan. Ook Wonen Limburg is ervan overtuigd dat we nieuwe woonvormen nodig hebben. Hoe denkt u daarover?

Samen Wonen algemeen beeld

De overheid treedt terug en mensen moeten steeds meer zelf zaken regelen zoals bijvoorbeeld zorg en ook de manier van wonen. Meerdere generaties dichtbij elkaar. Woonvormen op basis van interesse of overtuiging. Of een woonvorm die we nu nog niet kennen.
“We wonen straks niet meer zoals vroeger. Maar hoe precies dan wel? Dat willen we weten”, aldus Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg. In het  filmpje hieronder hoort u zijn verhaal. 

Afbeelding pagina Samen Wonen filmpje Ger Peeters

Wij zien het niet alleen als onze taak om te zorgen voor goede en betaalbare woningen. Dat bewoners zich prettig voelen in hun buurten en wijken is voor ons dagelijks werk.
Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg: “De wereld om ons heen verandert. We zien dat bewoners meer en meer een stem willen in hun eigen woonomgeving. Dat beperkt zich niet alleen tot het fijn wonen, ook zien we dat groepen mensen opstaan om bijvoorbeeld hun woongebouw van zonnepanelen te voorzien. Of zich samen inzetten om er een gezellige buurt van te maken waar bewoners zich thuis voelen. We zien dat die gemeenschappelijkheid een positief effect heeft op de leefbaarheid en dat die zorg voor elkaar het mogelijk maakt zodat je bijvoorbeeld langer thuis kunt blijven wonen, of dat bewoners zich minder eenzaam voelen’.  

Wat vinden bewoners?
Een vragenlijst ingevuld door 3.500 mensen gaf aan dat het wonen in de toekomst ook uw aandacht heeft. Met de resultaten zijn we verder gegaan en hebben in regionale bijeenkomsten heel wat ideeën met elkaar gedeeld en initiatieven besproken.

Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?
Zoals het initiatief van de jeugd in Ell, waar zij het voortouw heeft genomen in het zorgen dat de jongeren het dorp niet hoeven te verlaten en passende woningen in Ell kan vinden. En ook het initiatief in Berg aan de Maas, waar de bewoners de handen in elkaar hebben geslagen in het DOP om nieuwe invulling te geven aan een braakliggend terrein, waarin ontmoeting en ontspanning centraal in moeten staan. Of de bewoners van de Willem Litjenshof in Weert, die de handen in elkaar hebben geslagen en er samen voor hebben gezorgd dat er 272 zonnepanelen op het dak van hun woongebouw zijn geplaatst! Ook voorbeelden van bewonersgroepen, die samen het groen bij hun woongebouw onderhouden. Een prachtige manier om elkaar beter te leren kennen en daarmee de saamhorigheid te vergroten. En nog voordelig voor de portemonnaie ook!

Ook op het gebied van gezamenlijk gebruik zie je voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld de was- en droogmachines in Schuttersveld in Venray, die de bewoners op de etage met elkaar delen. ‘We zijn heel benieuwd naar wat de (toekomstige) bewoner belangrijk vindt. Het gemak of het financieel voordeel dat gedeelde voorzieningen kan bieden bijvoorbeeld. Of misschien een gezamenlijke tuin waar de buurt elkaar treft en er samen wordt getuinierd. In onze gesprekken met de bewoners ontdekken we waar behoefte aan is en op welke manier dat kan worden toegepast.’

Ook bij nieuwbouwplannen werken we samen met (toekomstige) bewoners
Ook bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten vinden wij de inbreng van toekomstige huurders vanzelfsprekend. Zoals dat bij koopwoningen een normale gang van zaken is. Het nieuwbouwplan Piushof in Panningen is hiervan een mooi voorbeeld. We organiseerden een bijeenkomst voor geïnteresseerden zodat we rekening konden houden met hún wensen om er samen een fijne woonplek van te kunnen maken. Ook lopen er soortgelijke trajecten om onze bouwplannen voor huurwoningen aan de Kruitweg in Venray en die aan de Bosweg in Montfort verder vorm te geven.

Niet alleen bij het realiseren van nieuwbouwprojecten, ook in bestaande wijken is veel mogelijk om initiatieven op dat vlak van de grond te krijgen. Neem zeker contact met ons op als je ideeën hebt. Of als je mee wilt denken bij de nieuwbouwprojecten.

Op dit moment (februari 2021) zijn we met de volgende projecten al 'samen-wonend' invulling aan het geven aan de woningen en / of de tuinen, samen met de (toekomstige) bewoners en/of overig belangstellenden. Klik op de link en je komt op de projectpagina, waar je meer informatie vindt over het project.

Bosweg in Montfort

Kruitweg in Venray

Wilt u meer weten over Samen Wonen?
Geen probleem! Stuur uw bericht dan naar samenwonen@wonenlimburg.nl en we nemen contact met u op.
 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken