Maak kennis met Figen

Maak kennis met Figen Çaylak

ine

Sinds 2003 is Figen Çaylak (39) werkzaam bij de gemeente Venray, afdeling Wonen Leven en Werken, team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving.

button Figen

Vanaf 2014 is zij tevens werkzaam als regisseur van het wijkteam Landweert en Centrum Centrum-West. Bewoners kunnen bij deze teams terecht met al hun vragen over veiligheid, de openbare ruimte en zorg. Het wijkteam probeert bewoners dan met een beetje hulp zélf te laten werken aan een betere buurt.

Spin in het web

In het wijkteam werkt de wijkregisseur samen met veel partners. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers en de wijkagent. Als een bewoner bij een van de wijkteamleden aanklopt, dan wordt eerst gekeken naar zijn of haar eigen kracht. En anders lost het wijkteam het samen op met bewoners. Dat maakt de aanpak heel sterk. Als regisseur leidt Figen het wekelijkse overleg, waarin we de lopende zaken bespreken. Daarnaast is zij de ‘spin in het web’; zij houdt contact met de wijkteamleden en alle andere partners. Samen zorgen zij dat alle zaken goed worden afgehandeld.

Mooiere, veilige buurt

Het eerste wijkteam in Venray is ooit opgericht omdat er in die wijk veel overlast van jongeren was. Nu kunnen mensen bij het wijkteam terecht met allerlei vragen over een mooiere en veiligere buurt. Of over hun eigen situatie: voor zorg of andere soorten hulp. Allereerst wordt gekeken of mensen het zelf kunnen oplossen. Dan wordt geprobeerd hulp van familie of de buurt in te schakelen. Als dat niet lukt, schieten de professionals te hulp. Gelukkig kunnen buurtbewoners zelf vaak meer dan ze denken.

 

Foto's van Figen

ine

Uitgelicht

Zoeken