Uw reactie op ons toekomstplan

Marian Gielen

Tot eind november konden bewoners reageren op de eerste versie van ons toekomstplan. We ontvingen 182 reacties. Een mooi aantal waar we heel blij mee zijn! Wat viel vooral op in de reacties? Veel bewoners hebben behoefte aan meer contact met Wonen Limburg. Ze willen dat we ze beter op de hoogte houden en dat we meer in hun buurt aanwezig zijn. Dat knopen we natuurlijk in onze oren.

Huisje
Bewoners vragen vooral naar het thema ‘zonder huis geen thuis’ en ‘we werken aan een duurzame samenleving’. Ontmoeten, verbinding en samenkracht vinden ze wel belangrijk. Maar ze verwachten niet direct dat Wonen Limburg daar een grote rol in speelt. Wel vinden ze dat Wonen Limburg bijvoorbeeld voor een bankje of een ontmoetingsruimte kan zorgen.

Welke reacties ontvingen we zoal? We hebben er een paar uitgelicht:
"Misschien eens vaker een opzichter door de buurt laten lopen en een praatje maken met de bewoner, zodat ze wat bewoners stoort eens met eigen ogen kunnen zien."
"Als er nieuwe bewoners komen met een andere nationaliteit, zou het voor de oude bewoners fijn zijn als Wonen Limburg helpt bij het integreren."

Uitgelicht

Zoeken