Project De Stroomversnelling

Ine Rutten

Wonen Limburg doet mee aan het project De Stroomversnelling, een grootschalig, landelijk project. De eerste Wonen Limburg-testwoning werd in januari 2014 opgeleverd: een huurwoning met nul-op-de-energiemeter in Melick. En inmiddels zijn we al weer een aantal stappen verder.

Met 4 bouwers en 6 woningcorporaties gaat Wonen Limburg voor een zo laag mogelijke energieverbruik bij 111.000 huurwoningen uit de jaren 50, 60 en 70. In juni 2013 werd in het bijzijn van de Minister van Wonen, Stef Blok, de deal ‘Stroomversnelling’ gesloten. De Stroomversnelling staat voor grootschalige renovatie en verduurzaming van woningen die op dit moment niet of nauwelijks voldoen aan de energetische kwaliteitseisen.

In de eerste fase van deze deal zullen 11.000 woningen gerenoveerd worden tot ‘energiemeter op nul’-niveau.  Uiteindelijk moet deze deal resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van 3 nieuwe ideeën:
1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
2. corporaties investeren dat geld in renovatie en
3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Wat doet Wonen Limburg?
Begin 2014 werd de eerste pilotwoning opgeleverd. In hetzelfde jaar nog werd de opgedane kennis ingezet voor de rest: nog eens vier woningen naast elkaar, allemaal net iets anders. Wonen Limburg wil namelijk een concept opleveren met een keur aan uiterlijke keuzemogelijkheden voor de bewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een houten gevel of steenstrips, de kleur bepalen en de kozijnen uitkiezen. In de, in totaal vier, woningen is net iets meer gedaan dan de geijkte renovatie naar Nul op de Meter. Bewoners konden ook kiezen voor een extra uitbouw.
Concreet zijn de energieambities mogelijk door een combinatie van: hoogwaardige isolatie, slimme installaties en de inzet van lokale duurzame energie. Onze bestuurder Wim Hazeu: 'Wij zijn trots aan deze deal mee te doen. Er bestaan nog veel huurwoningen waarvan de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden. Deze woningen kennen uiteindelijk door deze kwaliteitsimpuls na renovatie geen energierekening  meer. Door deze vernieuwende manier van denken en samenwerken creëren we de kans die maatschappelijke opgave ook in Limburg op korte termijn voor de eerste 1.000 woningen te realiseren.'

Gunstig voor huurders, leefbaarheid, milieu en werkgelegenheid

Groot winstpunt van deze deal is dat huurders van relatief slechte woningen met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen dezelfde woonkosten. Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. Neveneffect is dat deze deal de bouwsector veel werkgelegenheid brengt. Bovendien levert de Stroomversnelling een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Minister Blok zegt toe de regelgeving voor corporaties aan te passen: zij kunnen dan naast huur ook energiediensten (als onderdeel van woonkosten) in rekening brengen. Ook maakt hij zich er sterk voor dat corporaties lokale energie op het niveau van een woningcomplex kunnen salderen (is: verrekening van energie die teruggegeven wordt aan het net). Daarnaast wordt onderzocht of het revolverend fonds energiebesparing uit het Woonakkoord hierbij wordt ingezet.

Forse innovatie bouwproces nodig

De Stroomversnelling richt zich primair op grote aantallen seriewoningen uit de jaren ’50-’70. De grote aantallen van de corporaties stellen de bouwers in staat om te investeren in een forse innovatie die nodig is om de gestelde ambitie van prijs en kwaliteit te realiseren. Met de huidige bouwprocessen is een kwaliteitsrenovatie,die leidt tot woningen zonder energiekosten, niet haalbaar noch betaalbaar. Door het bouwproces te industrialiseren, vergelijkbaar met de auto-industrie, kan de kwaliteit van de woning flink worden verbeterd tegen lagere kosten. Met een gemiddelde renovatieprijs van € 60.000 komt de omvang van deze deal op ruim € 6,5 miljard.

Vier bouwers en zes corporaties nemen het voortouw

Behalve Wonen Limburg zijn partners in deze deal corporaties Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos en bouwbedrijven: VolkerWessels, BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer. Dit zijn de partijen die het voortouw nemen bij de eerste 11.000 woningen. Andere partijen scharen zich achter het initiatief voor de opschaling naar de volgende 100.000 woningen: een groep ‘Aanpakkers’ uit de corporatiesector en diverse brancheorganisaties uit bouw, installatie- en toeleverende industrie. Deze laatste tekenden eveneens een convenant ter ondersteuning van de Stroomversnelling.

Pilotwoningen in Melick

Op 16 januari 2014 leverde Wonen Limburg de eerste proefwoning aan de Servaaslaan in Melick op. Het filmpje laat zien hoe deze woning gerenoveerd is.

In de proefwoningen die nog in heel 2014 worden gebouwd, worden vernieuwingen uitgeprobeerd die én technisch slim zijn én aantrekkelijk voor bewoners zijn. Als de vernieuwingen goed werken, worden in heel Nederland huizen, portiekwoningen en flats uit de jaren ’50-’70 met de aanpak verbeterd.

In het blokje van de vier jaren-’60 rijtjeswoningen in Melick zijn onder meer de volgende technieken toegepast:

•De woningen zijn all-electric;
•Alle installaties zijn samengebracht in een extern portaal;
•Er is een sandwich-constructie toegepast voor de gevel. Doordat de binnen- en buitenplaat van een sandwichpaneel niet met elkaar in verbinding staan, is er geen sprake van koudebruggen en zijn de thermische prestaties hoog;
•Er is gewerkt met een gelijmde constructie met plaatmateriaal (in plaats van houtskeletbouw);
•De PV-panelen zijn geïntegreerd in de daken;
•De gevels zijn per woning verschillend;
•Er is gelijkstroom in plaats van wisselstroom;

Na de eerste proefwoning zijn in deze serie al een aantal verbeteringen doorgevoerd. De elementen voor de sandwich-gevel zijn dit keer horizontaal in plaats van verticaal en de installaties zijn compacter. In de toekomst wil VolkerWessels de installaties, die nu in het externe portaal zitten (Slim Portaal) zitten, zelfs helemaal integreren in de gevel. In de vier huizen zijn bekende technieken gecombineerd met innovaties zoals 3D woning-inmeting, extern installatieportaal en gelijkstroom in plaats van wisselstroom. De kant-en-klare-gevels en daken dragen bij aan een minimale bouwtijd.

 


 

Uitgelicht

Zoeken