Juridische splitsing van Wonen Limburg

ine

De overheid vindt dat woningcorporaties twee verschillende soorten werkzaamheden uitvoeren: maatschappelijke taken en meer commerciële taken. De Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties die twee soorten werkzaamheden van elkaar moeten scheiden. Dat betekent dat Wonen Limburg, uiterlijk per 1 januari 2018, achter de schermen wordt opgesplitst in twee bedrijven. U merkt daar waarschijnlijk weinig of niks van. Misschien hoort of leest u er wel iets over op tv of in de krant. Daarom leggen we u graag uit hoe het precies zit.

juridische splitsing

Waarom moeten die twee taken worden gescheiden?
De overheid wil meer inzicht in de geldstromen binnen woningcorporaties. Sociale huurwoningen worden namelijk deels betaald met overheidsgeld. De overheid wil niet dat dit geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld woningen voor de vrije sector te bouwen. Want als dat gebeurt, hebben woningcorporaties een voorsprong op commerciële ontwikkelaars: die moeten alles uit eigen zak betalen. Om dat verkeerde gebruik van publiek geld te voorkomen, moeten de corporaties hun werkzaamheden opsplitsen.

De keuze voor een juridische splitsing
De overheid geeft woningcorporaties de keuze tussen een administratieve of een juridische splitsing. Wonen Limburg heeft gekozen voor een juridische splitsing van haar maatschappelijke en commerciële activiteiten. We zijn van mening dat deze keuze het beste past bij onze ambitie en strategie.
We willen er zijn voor huishoudens die niet zelfstandig in een thuis kunnen voorzien. Veruit onze belangrijkste doelgroep hierin zijn huishoudens met een laag inkomen. Wij bieden hen woningen aan met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens ( € 711,--). Maar ook huishoudens met een middeninkomen hebben onze steun nodig. Deze huishoudens vallen namelijk nogal eens tussen wal en schip. Zij komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning terwijl de huurprijzen van commerciële verhuurders vaak weer veel te hoog zijn. Ook voor een hypotheek voor een koophuis komt men vaak niet in aanmerking. Om ook deze mensen  betaalbaar te laten wonen, wil Wonen Limburg deels actief zijn én blijven in dat middensegment.
Daarnaast geloven wij in een mix van woningen en bewoners in wijken en buurten. Zodat een mooie dwarsdoorsnede van onze samenleving in de wijk ontstaat. Daardoor blijven wijken leefbaar en kleurrijk.

Zo gaat Wonen Limburg die splitsing regelen
Achter de schermen wordt Wonen Limburg opgesplitst in twee bedrijven: een ‘toegelaten instelling’ (die term gebruikt de overheid voor woningcorporaties) en een nieuw op te richten besloten vennootschap (BV). Beide bedrijven blijven gewoon Wonen Limburg heten. Ook onze mensen en de manier van werken blijven beiden precies hetzelfde. Er gaan trouwens niet veel woningen over naar de woningvennootschap: het gaat om minder dan 10% van het totaal aantal woningen. Die huurders krijgen daarover vanzelf bericht.

Wat merken bewoners van de juridische splitsing?
In de kern merken bewoners hier niets van. Mensen die een vrijesectorwoning huren, moeten de huur straks op een ander rekeningnummer storten. Huurders hebben er uiteindelijk wel voordeel van. Het wordt voor ons gemakkelijker om onze doelstellingen te realiseren. De winst die we in de BV behalen, kunnen we bijvoorbeeld inzetten om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Verder geeft de woningvennootschap ons meer ruimte om meer te doen voor de lage middeninkomens (inkomens rond de €40.000,-). Dit zijn mensen die nét te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar een dure huurwoning of koophuis niet kunnen betalen. Zo kunnen we dus nog meer mensen een goed thuis bieden voor een schappelijke prijs.   

Uitgelicht

Zoeken